Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

platná do 30.4. 2017 - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

platná od 1.5. 2017 - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri opakovanej evidencii

platná do 30.4. 2017 - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestannie pri opakovanej evidencii

platná od 1.5. 2017 - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri opakovanej evidencii

 

Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ

platné do 30.4. 2017 - Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ

platné od 1.5. 2017 - Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ

 

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti UoZ

platné do 30.4. 2017 - Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti UoZ

platné od 1.5. 2017 - Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschoipnosti UoZ

 

Potvrdenie o hľadaní zamestnania

Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť

Vzory tlačív k nahlasovaniu hromadného prepúšťania

Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania

Výkaz k úhrade nákladov za zdravotný výkon poskytnutý UoZ


 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac