Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Zvolen</strong>

Oznamy úradu a novinky

Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21. 02. 2018 viac
Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle - § 49 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21. 02. 2018 viac
Schválené a neschválené žiadosti - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 v roku 2018

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 za rok 2018

26. 01. 2018 viac
Schválené a neschválené žiadosti - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 v roku 2017

Zoznam žiadostí, ktorým bol príspevok schválený alebo neschválený - § 49, 50, 50j, 51a, 52a, 54, 56, 57 za rok 2017

03. 01. 2018 viac
Priorita I - 2018 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018 v územnej pôsobnosti UPSVR Zvolen.

28. 06. 2017 viac
Analýza a prognóza vývoja trhu práce
21. 06. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti, postrehy a otázky

Zasielajte nám vaše otázky, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac