Oznámenie o prijatí minim. pomoci - informácia

Každý príjemca finančného  príspevku je v zmysle uzatvorenej dohody povinný:

Oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle  ust. § 22 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, prijatie pomoci de minimis do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom bola prijatá akákoľvek splátka finančného príspevku podľa uzatvorenej dohody.

Príjemcov minimálnej pomoci upozorňujeme, že na Ministerstvo financií SR sa zasiela len vypísaný formulár „Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci“, bez zasielania podporných materiálov.

Formulár „Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci“ je zverejnený aj na stránke www.finance.gov.sk, v menu Štátna pomoc/Formuláre pre príjemcov minimálnej pomoci.

Formulár "Oznámenie o prijatí minim. pomoci"

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac