Vyhlásenie výberového konania 15/2017 - sociálny pracovník

Sociálny pracovník pracovisko Handlová: Po prijatí dieťaťa do DeD informuje dieťa a jeho rodičov o: právach dieťaťa, právach a povinnostiach biologických rodičov, o pláne sociálnej práce s rodinou dieťaťa, o spolupráci s rodičmi pri sanácii, pri neúspešnej sanácii rodiny informuje dieťa a jeho rodinu o možnostiach zverenia dieťaťa do NRS. Vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa podľa príslušnej legislatívy (zákon č. 305/2005 Z.z.) Zodpovedá za vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Poskytovanie sociálneho poradenstva dieťaťu a jeho rodine. Prešetrovanie pomerov v biologickej rodine dieťaťa. Spolupráca s orgánom SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce s dieťaťom a rodinou. Spolupráca s ostatnými členmi OT a vychovávateľmi.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť