Vyhlásenie výberového konania 11/2017 - profesionálny rodič

Profesionálny rodič (ďalej PR) osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť