Voľné pracovné miesto vychovávateľ 3_2017

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť