Voľné pracovné miesto pomocný vychovávateľ 4_2017

Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese; pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej výchovy detí a mládeže.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť