Informácia o VPM vychovávateľ - pedagogický zamestnanec

Výchovno – vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť