Informácia o voľnom pracovnom mieste - vedúci úseku starostlivosti o deti

Hlavné úlohy: vedúci úseku starostlivosti o deti je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje plynulý chod všetkých samostatných a špecializovaných samostatných skupín, zodpovedá za dodržiavanie predpisov a interných noriem na úseku starostlivosti o deti. Predkladá riaditeľovi návrhy na riešenie zásadných otázok fungovania výchovy, samostatne rozhoduje o riešení interných otázok na úseku výchovy.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť