Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto (VPM) je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto. Úrad PSVR poskytuje zamestnávateľovi informačné a poradenské služby zamerané na hľadanie vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto. Pri výbere zamestnanca  môže zamestnávateľ využívať:

  • nahlasovanie VPM prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP (Registrácia v ISTP.sk) môže zamestnávateľ bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie    

     

  • nahlasovanie VPM na úrady PSVR  - osobne, telefonicky, faxom, elektronicky cez webovú stránku -  www.upsvar.sk – vyplnením tlačiva „Nahláška voľných pracovných miest“ alebo nahlasovanie VPM prostredníctvom zamestnancov úradov PSVR - agentov pre pracovné miesta

 

Zamestnávatelia, ktorí majú svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky, resp. majú VPM s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky môžu nahlásiť VPM priamo na útvary úradov PSVR - EURES. Nahlásené VPM budú zverejnené na portáli útvaru EURES www.eures.sk.

 

V prípade ďalších otázok pri nahlasovaní VPM zamestnávatelia môžu kontaktovať- agentov pre pracovné miesta.Voľné pracovné miesta

Tlačiť