Nahláška voľného pracovného miesta

Voľné pracovné miesta môžete nahlásiť:

  • online prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk. Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP (Registrácia v ISTP.sk)  môžete bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať Vaše ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie   

 

  • vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty môžete zaslať na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Zoznam Agentov pre pracovné miesta na úradoch prace, sociálnych vecí a rodiny.Voľné pracovné miesta

Tlačiť