Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Oznamy úradu a novinky

Nové aktívne opatrenie na trhu práce – Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

- Čo je to odvodový úver Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)?
- Aké sú výhody úveru?
- Aká je úroková sadzba na úver?
- Aká je výška úveru?
- Kto môže žiadať o úver?
- Kde možno získať ďalšie informácie?

09. 04. 2014, O úrade viac
Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný: ...

18. 02. 2014, O úrade viac
Oznamovacia povinnosť rodičov detí, ktoré dovŕšili vek 3 rokov

Nahlasovaciu povinnosť majú poberatelia prídavkov a príplatku k prídavku na dieťa, ktorého dieťa 1.2.2014 a ďalej dovŕši 3 roky veku, teda najskôr deti narodené 1.2.2011 a následne ...,  teda nie deti napr. 4 – ročné.

04. 02. 2014, O úrade viac
Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.

V súvislosti so žiadosťami médií, ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie, súvisiace s konkrétnymi deťmi.

01. 07. 2013, Sociálne veci a rodina viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac