Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Oznamy úradu a novinky

Oznam pre prevádzkovateľov chránených dielní.

V zmysle novely zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti platnej od 1.5.2013 (§72t odst.9): „ Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred  1. májom 2013, sa považuje za postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, až kým úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2014.“  

Z tohto dôvodu je potrebné požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava o prehodnotenie priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (žiadosti sú k dispozícii nižšie). V opačnom prípade platnosť postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznaného do 30.4.2013 skončí dňom 31.12.2014.

08. 09. 2014, O úrade viac
NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu vzdelávania v rámci NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

22. 07. 2014, O úrade viac
Nové aktívne opatrenie na trhu práce – Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

- Čo je to odvodový úver Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)?
- Aké sú výhody úveru?
- Aká je úroková sadzba na úver?
- Aká je výška úveru?
- Kto môže žiadať o úver?
- Kde možno získať ďalšie informácie?

09. 04. 2014, O úrade viac
Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný: ...

18. 02. 2014, O úrade viac
Oznamovacia povinnosť rodičov detí, ktoré dovŕšili vek 3 rokov

Nahlasovaciu povinnosť majú poberatelia prídavkov a príplatku k prídavku na dieťa, ktorého dieťa 1.2.2014 a ďalej dovŕši 3 roky veku, teda najskôr deti narodené 1.2.2011 a následne ...,  teda nie deti napr. 4 – ročné.

04. 02. 2014, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac