Upozornenie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov

Zákonom č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.5.2013 došlo k úprave ustanovenia § 64. Uvedené legislatívne zmeny súviseli s úpravami definície „chránená dielňa a chránené pracovisko" podľa ustanovenia § 55 ods.1 zákona o službách zamestnanosti v znení zákona č. 96/2013 Z. z.

Prechodné ustanovenie § 72 ods. 11 zákona o službách zamestnanosti v znení zákona č. 96/2013 Z. z. k úpravám účinným od 1.5.2013 stanovuje, že pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa §63 ods. 1 písm. d), §64, §65 a §65a za celý rok 2017 sa postupuje podľa tohto zákona.

S odvolaním na toto ustanovenie, ako aj na § 64 ods. 2 – 4 a ods. 8, ktoré vymedzujú subjekty pre zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, môže zamestnávateľ realizovať povinný podiel zadaním zákazky chránenej dielni bez ohľadu na to, či bola zriadená občanom so zdravotným postihnutím alebo chránenému pracovisku, ktorého zriaďovateľom musí byť občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V súlade s vyššie uvedeným sa takto postupuje celý rok 2017.


 

späť
 

Súbory na stiahnutieÚradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac