Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce v územnom obvode UPSVaR Trenčín

podľa § 13 písm. aa) zákona o službách zamestnanosti

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

20. 02. 2017 viac
VÝZVA č. 1/2017/SPODaSK na predkladanie projektov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín  vyhlasuje VÝZVU č. 1/2017/SPODaSK

na predkladanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Názov a adresa vyhlasovateľa :           Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca úradu :                Ing. Ján Gramata, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Názov výzvy :                                      Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Právny rámec :                                    § 17 ods. 4 zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum vyhlásenia výzvy:                              20.03.2017      

Dátum ukončenia prijímania projektov:       31.03.2017      

22. 06. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac