Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce v územnom obvode UPSVaR Trenčín

podľa § 13 písm. aa) zákona o službách zamestnanosti

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

20. 02. 2017 viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2017 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 73 ods. 3 písm. m) a § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plán vykonávania opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 73 ods. 3 písm. m) a § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. 06. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac