Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Sociálny bazár

09. 06. 2017 viac
Aktivačné práce v okresoch Trenčín a Ilava

Aktivačné centrum ÚPSVR Trenčín pracuje s občanmi, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a členmi domácnosti, na ktorých sa vzťahuje § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už od roku 2014. Na základe tohto zákona úrad ponúka prácu poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ktorí majú mesačne odpracovať 32 hodín. Základnou podmienkou činností je podmienka verejnej prospešnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín podpísal dohody so všetkými mestami a obcami vo svojej pôsobnosti a sú zapojené do výkonu aktivačných činností. Úrad spolupracuje aj s  neziskovými, rozpočtovými a dobrovoľníckymi organizáciami. Počet vytvorených pracovných miest v mestách a obciach je viac ako 1300 a v dobrovoľníckych organizáciach je vytvorených 93 pracovných miest. Celkový počet dobrovoľníckych organizácií je 20.

24. 04. 2017 viac
Poriadané akcie - miniburzy práce

„Miniburzy práce" v obciach okresu Trenčín a Ilava

S cieľom zvýšenia informovanosti a podpory uplatnenia sa uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, úrad práce počas mesiaca máj 2017 zrealizoval 9 stretnutí s uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi z regiónu a vzdelávacími agentúrami. Tieto „miniburzy práce“ sa realizovali na pôde obcí Dubnica nad Váhom, Trenčín, Dolná Súča, Bobot, Mnichova Lehota, Veľké Bierovce, Trenčianske Jastrabie, Melčice Lieskové.

03. 04. 2017 viac
Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce v územnom obvode UPSVaR Trenčín

podľa § 13 písm. aa) zákona o službách zamestnanosti

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

20. 02. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac