Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Aktivačné práce v okresoch Trenčín a Ilava

Aktivačné centrum ÚPSVR Trenčín pracuje s občanmi, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a členmi domácnosti, na ktorých sa vzťahuje § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už od roku 2014. Na základe tohto zákona úrad ponúka prácu poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ktorí majú mesačne odpracovať 32 hodín. Základnou podmienkou činností je podmienka verejnej prospešnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín podpísal dohody so všetkými mestami a obcami vo svojej pôsobnosti a sú zapojené do výkonu aktivačných činností. Úrad spolupracuje aj s  neziskovými, rozpočtovými a dobrovoľníckymi organizáciami. Počet vytvorených pracovných miest v mestách a obciach je viac ako 1300 a v dobrovoľníckych organizáciach je vytvorených 93 pracovných miest. Celkový počet dobrovoľníckych organizácií je 20.

24. 04. 2017 viac
Poriadané akcie - miniburzy práce

ÚPSVaR Trenčín sa po úspechu februárových pracovných stretnutí so starostami obcí a primátormi miest rozhodol pokračovať v tomto trende aj v nasledujúcich mesiacoch.

S cieľom zvýšenia informovanosti a podpory uplatnenia sa uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, úrad počas marca 2017 zrealizoval 7 stretnutí s uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi z regiónu a vzdelávacími agentúrami. Tieto „miniburzy práce“ sa realizovali na pôde obcí Pruské, Trenčianska Teplá, Dolná Poruba, Mikušovce a miest Trenčín, Ilava a Nemšová.

03. 04. 2017 viac
Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce v územnom obvode UPSVaR Trenčín

podľa § 13 písm. aa) zákona o službách zamestnanosti

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2017

20. 02. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac