Technický prevádzkovateľ

Technický prevádzkovateľ: 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 8

812 67 Bratislava

technicky.spravca@upsvr.gov.sk 

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (34%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (32%)  Počet hlasov: 654119

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac