Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Potvrdenia o preberaní dávky/príspevku

Potvrdenie o poberaní dávky/príspevku si poberateľ – oprávnená osoba žiada na úrade  práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) ktorý je príslušný podľa miesta   jeho trvalého bydliska a to priamo u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie.

V prípade, ak sa poberateľ dávky zdržiava mimo miesta trvalého bydliska z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti, môže si potvrdenie vyžiadať elektronicky cez portál www.slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický občiansky preukaz so ZEPom), alebo môže poberateľ splnomocniť rodinného príslušníka. Potvrdenie môže vystaviť aj úrad príslušný podľa súčasného (prechodného) pobytu oprávnenej osoby.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov,  úrad  nemá právo poskytovať  informácie alebo vystaviť potvrdenie, ak oň žiada rodinný príslušník poberateľa dávky alebo príspevku bez splnomocnenia oprávnenej osoby.Sociálne veci a rodina

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac