Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Oznamy úradu a novinky

Možnosti pomoci deťom a rodinám

Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

25. 06. 2015, Aktuálne informácie viac
Plán vykonávania opatrení SPO detí a sociálnej kurately

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na rok 2016

24. 06. 2015, Aktuálne informácie viac
Zmena systému práce s klientom v dôsledku zmeny organizačnej štruktúry

Zmena systému práce s klientom v dôsledku zmeny organizačnej štruktúry.

11. 03. 2015, Aktuálne informácie viac
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí v rámci projektu "Podpora zamestnanosti v spišskom regióne"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica  - opatrenie na zmiernenie negatívneho vývoja zamestnanosti  spôsobeného hromadným prepúšťaním v spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

24. 02. 2015, Aktuálne informácie viac
Príprava na profesionálne rodičovstvo

Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti alebo Profesionálne rodičovstvo

08. 01. 2015, Aktuálne informácie viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac