Projekty cezhraničnej spolupráce

Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú partnerom v projektoch cezhraničnej spolupráce financovaných zo zdrojov Európskej únie

Nadregionálna iniciatíva zamestnanosť Viedeň - Bratislava (ÜBI-NIZ ) 

N_AC_00007

http://www.uebi-wien-bratislava.eu/

"Rakúsko - slovenská akadémia expertov", projekt cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 

SK-AT_081105_N00026 

http://expak-at.sk


 

Tlačiť