Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce


 

Príspevky pre občana

Služby zamestnanosti

viac

 

Príspevky pre zamestnávateľa

Služby zamestnanosti

viac

 

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Chránená dielňa a chránené pracovisko, príspevky pre zamestnávateľa, príspevky pre občana so zdravotným postihnutím

Služby zamestnanosti

viac

 

Aktivačná činnosť

Služby zamestnanosti

viac

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Služby zamestnanosti

viac

 

RE-PAS

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií

Služby zamestnanosti

viac

 

REPAS+ pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Služby zamestnanosti

viac

 

KOMPAS+ pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Služby zamestnanosti

viac

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac