Job Expo 2012 - záverečná správa

Prinášame Vás záverečnú správu z 2.ročníka Veľtrhu práce Job Expo 2012 spojeného so XIV. Medzinárodnou burzou práce, podujatia organizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa konalo v dňoch 10.-11.5.2012.

Aj naďalej chceme zachovať a rozvíjať tradíciu realizácie Veľtrhov práce Job Expo a zároveň Vás týmto pozvať na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v termíne 18.-19.4.2013.Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac