Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Výzva na predloženie správy sprostredkovateľa zamestnania za úhradu za rok 2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 28 písm. b) bodu 2 zákona č.5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých SZÚ na zaslanie ročnej správy o svojej činnosti za kalendárny rok 2016, v termíne do 31. marca 2017.

 

Správy zaslané po uplynutí tohto termínu nie je možné považovať za splnenie si zákonnej povinnosti predloženia ročnej správy o činnosti.

Ročnú správu o svojej činnosti zasielajte písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: szu@upsvr.gov.sk (veľkosť e-mailu nemôže presiahnuť 4 MB).

 

 Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac