Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Stará Ľubovňa</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Mesto Stará Ľubovňa

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.07.2017 o 10:00 hod. v priestoroch: Malá zasadačka Mestského úradu, Obchodná 1, Stará Ľubovňa

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 07.07.2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Mesto Stará Ľubovňa

20. 06. 2017 viac
Výberové konanie: RD Majdan Litmanová -Technik v dojárni, ošetrovateľ oviec
14. 06. 2017 viac
Výberové konanie: Milan Rinkovský- Čašník, Barman
14. 06. 2017 viac
Príprava na profesionálne rodičovstvo

Oddelenie  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s Detským domovom  Sv. Klementa Hofbauera v Podolínci  v prípade záujmu plánuje začať  realizovať  v roku 2017 prípravu pre záujemcov o vykonávanie profesionálnej náhradnej  starostlivosti.

31. 05. 2017 viac
Zmena v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.5.2017

Zmena v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.5.2017 a Zmena výšky rodičovského príspevku.

09. 05. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladimír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac