Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

RE-PAS Rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie

„RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“

24. 10. 2014, O úrade viac
EURES mladým

Poskytnúť mladým ľuďom dostatok informácií v súvislosti s mobilitou pracovnej sily, zorientovať sa na trhu práce v rámci krajín EÚ boli hlavné témy aktivity EURES MLADÝM.

21. 10. 2014, O úrade viac
Stretnutie Partnerstva na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“

Spolupráca poľských a slovenských služieb zamestnanosti je spolupráca nielen na oficiálnej úrovni, ale je to už dlhoročná spolupráca na báze priateľských vzťahov, ktorá sa aj naďalej prehlbuje v duchu zlepšenia mobility, zvýšenia informovanosti cieľových skupín ako aj odstránenia legislatívnych a byrokratických prekážok na oboch stranách. V rámci tejto spolupráce sa implementoval projekt „Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce“, ktorý aj po svojom oficiálnom ukončení naďalej realizuje aktivity v rámci udržateľnosti projektu.

10. 10. 2014, O úrade viac
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely štátnych sociálnych dávok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa oznamuje občanom – poberateľom prídavku na dieťa, že v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.  o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú povinní preukázať sústavnú prípravu  dieťaťa na povolanie doložením potvrdenia o návšteve strednej alebo vysokej školy na formulári:

19. 09. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
„Jediný podnik“

Od 1.7.2014 je v platnosti Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (Schéma DM č. 16/2014),  v   zmysle  ktorej  úrad  práce podporuje    oprávnené    projekty.  V článku F. schémy je medzi prijímateľmi pomoci definovaný tzv. jediný podnik.

12. 09. 2014, Odbor služieb zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne

Mgr. Ivete Polomčákovej

e-mailom na:

iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

alebo telefonicky na:

052 / 2446303

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac