Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Výzva - Technická pomoc

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Stará Ľubovňa, ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa §9  ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní predkladá

                                                    výzvu na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: „Technická pomoc“

Opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je zabezpečenie odbornej technickej pomoci formou stavebného technika t.j.  odborníka  z oblasti stavebníctva – zameranej na účelné a efektívne vynakladanie peňažných      prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22. decembra 2014 do 15:00 hod.

18. 12. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Rezortné správy 9-10/2014
14. 11. 2014, O úrade viac
Oznam - Minimálna mzda na rok 2015
05. 11. 2014, O úrade viac
Otvorenie kurzu Opatrovateľská starostlivosť

Dňa 3.11.2014 bol otvorený kurz „Opatrovateľská starostlivosť v SR“ pre 27 uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa.

05. 11. 2014, O úrade viac
Zasadnutie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu

V dňoch 14.10. – 16.10.2014 sa uskutočnilo 27. plenárne zasadnutie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu.

04. 11. 2014, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 



OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne

Mgr. Ivete Polomčákovej

e-mailom na:

iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

alebo telefonicky na:

052 / 2446303

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac