Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Stará Ľubovňa</strong>

Oznamy úradu a novinky

Spustili sme vyvolávací systém

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa dňa 9.5.2016 úspešne spustil do produkcie elektronický vyvolávací systém oddelenia služieb pre občanov, v rámci národného projektu ESKO (Efektívnymi službami k občanovi). Vyvolávací systém má za cieľ uľahčiť klientom lepšiu orientáciu v rámci úradu, priblížiť sa k občanovi, skvalitniť, skrátiť a zefektívniť jeho vybavovanie na úrade. Klientom sú k dispozícii aj asistenti, ktorí im pomôžu pri obsluhe samotného kiosku.

10. 05. 2016 viac
Napísali o nás...

Ľubovnianske noviny č. 18 napísali o nás...

04. 05. 2016 viac
Obnova zrúcaniny Hradu Plaveč

Kultúrne dedičstvo je jedinečné a nenahraditeľné bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Svojou hodnotou predstavuje zároveň pomyselnú štafetu, ktorú by sme mali odovzdať nasledujúcim generáciám. Je našou zodpovednosťou, v akom rozsahu a stave toto bohatstvo zanecháme našim potomkom.

22. 03. 2016 viac
Príprava na profesionálne rodičovstvo

Oddelenie  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s Detským domovom  Sv. Klementa Hofbauera v Podolínci  v prípade záujmu  začne od  03.05.2016  realizovať  prípravu pre záujemcov o vykonávanie profesionálnej náhradnej  starostlivosti.

17. 03. 2016 viac
Podpora mobility za prácou

Podľa § 53a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

16. 03. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladimír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac