Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Oznam - moznosť predkladania žiadostí - aktivita č.1 (1/2015/§51a)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

19. 02. 2015, O úrade viac
Oznam - moznosť predkladania žiadostí - aktivita č.2 (1/2015/§54 - VZ)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

19. 02. 2015, O úrade viac
Veľtrh práce - JOBexpo 2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás pripravuje už 5. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2015. Najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2015 v spojení so 17. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2015 sa uskutoční v dňoch 29. – 30. 04. 2015v priestoroch výstaviska Agrokomplex, š.p. v Nitre.

18. 02. 2015, Oddelenie služieb pre občana viac
Termíny prípravy na profesionálne rodičovstvo

Oddelenie  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s Detským domovom  Sv. Klementa Hofbauera v Podolínci  v prípade záujmu  začne od  16.03.2015  realizovať  prípravu pre záujemcov o vykonávanie profesionálnej náhradnej  starostlivosti.

17. 02. 2015, O úrade viac
Výzvy SPODaSK na predkladanie projektov

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priority v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa.

13. 02. 2015, Profil verejného obstarávateľa viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladmír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac