Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Oznam - Potvrdenie o návšteve školy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa oznamuje občanom – poberateľom prídavku na dieťa, že sú povinní preukázať sústavnú prípravu  dieťaťa na povolanie doložením potvrdenia o návšteve strednej alebo vysokej školy na formulári: POTVRDENIE  O NÁVŠTEVE STREDNEJ ALEBO VYSOKEJ ŠKOLY NA ÚČELY ŠTÁTNYCH  SOCIÁLNYCH DÁVOK“.

20. 08. 2015, O úrade viac
Koordinácia ochrany detí pre násilím

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 24 z 15. januára 2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a zriadenie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatnej organizačnej súčasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

10. 07. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2016

Navrhované priority oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará ľubovňa.

  

26. 06. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Informácie pre absolventov stredných a vysokých škôl
08. 06. 2015, Oddelenie služieb pre občana viac
NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie(Aktivita č.2 - aktualizácia č.2)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 2

25. 03. 2015, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladimír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac