Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie - Lucia Dabrowská Čandová - Učiteľ predškolskom zariadení
15. 05. 2015, Zverejňovanie viac
NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie(Aktivita č.2 - aktualizácia č.2)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 2

25. 03. 2015, O úrade viac
NP "Podpora zamestnávania UoZ" - Aktivita č.2. - Aktualizácia č.1

Na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo dňa 4.3.2015 zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania v rámci NP "Podpora zamestnávania UoZ" - Aktivita č.2.
Aktualizácia č.1

05. 03. 2015, O úrade viac
Oznam E-kolok

E-KOLOK v nominálnej hodnote 1,5 EUR pre potreby vydania potvrdenia o neporušení zákazu nelegálného zamestnávania z Inšpektorátu práce  sa dá zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty.

04. 03. 2015, O úrade viac
Výzva IA ZaSI-NP RaP/01-2015

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v odbornej gescii Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov do Národného projektu Rodina a práca.

03. 03. 2015, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladmír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac