Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.2

19. 11. 2015 viac
Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktivita č.1

19. 11. 2015 viac
Výberové konanie - Transfer International Staff k.s.
16. 11. 2015 viac
Ocenenie od Asociácie samaritánov Slovenskej republiky

Riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová sa zúčastnila dňa 24. októbra 2015 v Červenom Kláštore slávnostnej medzinárodnej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Asociácie samaritánov Slovenskej republiky. Za dlhoročnú spoluprácu a pomoc tejto inštitúcii jej bolo udelené ocenenie, ktoré je i uznaním celého kolektívu zamestnancov ÚPSVaR Stará Ľubovňa.

26. 10. 2015 viac
Ocenenie SPODaSK

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocenil pracovníkov pracujúcich v sociálnej oblasti za významný prínos pri pomoci rodinám v krízovej situácii, pri pomoci deťom ohrozeným vyňatím z rodín a za humánnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Medzi ocenenými bola aj vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Nataša Hlinková.

01. 10. 2015 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladimír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac