Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie Mesto Stará Ľubovňa - Údržbár
25. 03. 2015, Zverejňovanie viac
Výberové konanie Gas Familia, s.r.o. - Pracovník obsluhy linky
25. 03. 2015, Zverejňovanie viac
Výberové konanie Gas Familia, s.r.o. - Technik výrobnej linky
25. 03. 2015, Zverejňovanie viac
NP „Podpora zamestnávania UoZ“- Verejné zamestnávanie(Aktivita č.2 - aktualizácia č.2)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania – aktualizácia č. 2

25. 03. 2015, O úrade viac
NP "Podpora zamestnávania UoZ" - Aktivita č.2. - Aktualizácia č.1

Na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo dňa 4.3.2015 zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania v rámci NP "Podpora zamestnávania UoZ" - Aktivita č.2.
Aktualizácia č.1

05. 03. 2015, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladmír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac