Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Stretnutie Partnerstva na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“

Spolupráca poľských a slovenských služieb zamestnanosti je spolupráca nielen na oficiálnej úrovni, ale je to už dlhoročná spolupráca na báze priateľských vzťahov, ktorá sa aj naďalej prehlbuje v duchu zlepšenia mobility, zvýšenia informovanosti cieľových skupín ako aj odstránenia legislatívnych a byrokratických prekážok na oboch stranách. V rámci tejto spolupráce sa implementoval projekt „Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce“, ktorý aj po svojom oficiálnom ukončení naďalej realizuje aktivity v rámci udržateľnosti projektu.

10. 10. 2014, O úrade viac
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely štátnych sociálnych dávok

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa oznamuje občanom – poberateľom prídavku na dieťa, že v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.  o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú povinní preukázať sústavnú prípravu  dieťaťa na povolanie doložením potvrdenia o návšteve strednej alebo vysokej školy na formulári:

19. 09. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
„Jediný podnik“

Od 1.7.2014 je v platnosti Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (Schéma DM č. 16/2014),  v   zmysle  ktorej  úrad  práce podporuje    oprávnené    projekty.  V článku F. schémy je medzi prijímateľmi pomoci definovaný tzv. jediný podnik.

12. 09. 2014, Odbor služieb zamestnanosti viac
Záchrana Hradu Plaveč v rámci obnovy kultúrneho dedičstva

Hrad Plaveč, ktorý už dlhé roky chátra sa dočkal svojej čiastočnej záchrany a to vďaka spolupráci Obce Plaveč a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa s podporou Ministerstva kultúry SR v rámci projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“.

10. 09. 2014, O úrade viac
NP XXI/B - Ukončenie prijímania žiadostí

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2014 je ukončené prijímanie žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest - 3“ 

19. 08. 2014, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne

Mgr. Ivete Polomčákovej

e-mailom na:

iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

alebo telefonicky na:

052 / 2446303

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac