Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Oznamy úradu a novinky

Odovzdanie mosta do užívania

Dňa 1.10.2015 sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie mosta v slovensko-poľskom pohraničí do užívania, čím vzniklo prepojenie Mníška nad Popradom a poľskej Piwnicznej.

06. 10. 2015, O úrade viac
Slávnostné otvorenie Chaty Pieniny

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 bola dňa 29.9.2015 slávnostne otvorená Chata Pieniny v Obci Lesnica.

05. 10. 2015, O úrade viac
Pracovné stretnutie so zamestnávateľmi

Pozývame Vás na pracovné stretnutie k zverejnenému Oznámeniu o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci Národného projektu „Praxou k zamestnaniu“.
Stretnutie sa uskutoční dňa 6.10.2015 o 10.00 hod. na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa v Klube práce, 1. poschodie, č. dverí 101, ul. Farbiarska 57, Stará Ľubovňa.

05. 10. 2015, O úrade viac
Ocenenie SPODaSK

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocenil pracovníkov pracujúcich v sociálnej oblasti za významný prínos pri pomoci rodinám v krízovej situácii, pri pomoci deťom ohrozeným vyňatím z rodín a za humánnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Medzi ocenenými bola aj vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Nataša Hlinková.

01. 10. 2015, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac
Prehliadka závodu významného zamestnávateľa

Dňa 29.9.2015 sa riaditeľka ÚPSVaR Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová zúčastnila prehliadky závodu spoločnosti EUROKOV SK s.r.o. Orlov.

30. 09. 2015, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Ing. Vladimír Helemik           052/ 2446 151
vladimir.helemik@upsvr.gov.sk


Mgr. Eva Sekelská               052/2446 318
eva.sekelska@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac