Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

!!! Oznamovacia povinnosť rodičov !!!

 

Aktivačné centrum v Rožňave 

Oznamy úradu a novinky

Veľtrh práce - Job Expo 2015

V dňoch 29.4.2015 - 30.4.2015 organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na výstavisku Agrokomplex v Nitre už 5. ročník Veľtrhu práce - Job Expo. Súčasťou veľtrhu bude aj 17. ročník medzinárodnej burzy práce pod názvom European Job Days 2015. Súčasne, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, sa uskutoční aj 23. ročník celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015.

08. 04. 2015, Oznamy úradu viac
NP „Podpora zamestnávania UoZ“ - Verejné zamestnávanie

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti
verejného zamestnávania – aktualizácia č. 1

18. 03. 2015, Oznamy úradu viac
Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK
26. 01. 2015, Oznamy úradu viac
Oznámenie o organizačnej zmene úradu k 1.1.2015
26. 01. 2015, Oznamy úradu viac
RE-PAS – príspevok na rekvalifikáciu pre uchádzačov o zamestnanie
14. 01. 2015, Oznamy úradu viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac