Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Oznamy úradu a novinky

Výzva č. 2/2016

na podávanie projektov na realizáciu priority na rok 2016 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava podľa § 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16. 02. 2016 viac
Výzva č. 1/2016

na podávanie projektov na realizáciu priority na rok 2016 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava podľa § 73 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16. 02. 2016 viac
Výberové pohovory na pracovné pozície do Nemecka na ÚPSVaR Rožňava
27. 01. 2016 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre územný obvod ÚPSVaR Rožňava na rok 2016.
23. 11. 2015 viac
Aktualizácie databázy informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany, pomoci obetiam trestných činov v územnom obvode ÚPSVaR Rožňava

Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektoch pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci obetiam trestných činov v územnom obvode ÚPSVaR Rožńava.

23. 11. 2015 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac