Vitajte na stránke

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

  ***

***

 

Uchádzač o zamestnanie,  ktorý sa stal dočasne práceneschopný je povinný túto skutočnosť preukázať úradu do 3 pracovných dní  odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti  na príslušnom tlačive.

***

Tlačivo potvrdenia je uverejnené na webovej stránke Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (kliknite tu )

     ***       

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch – ODVODOVÝ ÚVER (príloha)

***

                                    

***

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 

***

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom

maloletých detí

 

***

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana

  

Pozor, zmena telefónnych čísel zamestnancov ÚPSVR Prešov.

Aktuálny telefónny zoznam
                                         

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môžete pozrieť tu.

  

  

Aktualizované  19.1.2015 

 

späť
 Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

email:  po@upsvr.gov.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac