Kontakty

Oddelenie služieb pre občana - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Valovičová Gabriela, Mgr. 218 2 033/2441 200 gabriela.valovicova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Luščíková Miroslava 209 2 033/2441 250 miroslava.luscikova@upsvr.gov.sk
recepcia Bernadičová Zuzana, Mgr. 216 2 033/2441 251 zuzana.bernadicova@upsvr.gov.sk
J, Kr-Ky, Z Stachura Ján, Mgr. 210 2 033/2441 202 jan.stachura@upsvr.gov.sk
Ka-Ko, U, Ú, Ž Vavrová Mária 210 2 033/2441 202 maria.vavrova@upsvr.gov.sk
I, Í, CH, T, Ť, V, W Gabrišová Eleonóra, Mgr. 211 2 033/2441 203 eleonora.gabrisova@upsvr.gov.sk
C, G, L, Ľ, O,Ó Jančovičová Adriana 211 2 033/2441 203 adriana.jancovicova@upsvr.gov.sk
D, Ď, F, Š Dupejová Lucia 215 2 033/2441 206 lucia.dupejova@upsvr.gov.sk
Ba - Be, Č, Pi-Pu Šubrtová Ivana, Bc. 215 2 033/2441 206 ivana.subrtova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, H, Pa-Pe Kundrata Miroslav 215 2 033/2441 205 miroslav.kundrata@upsvr.gov.sk
E, É, M, Y Koišová Miroslava, Ing. 217 2 033/2441 207 miroslava.koisova@upsvr.gov.sk
Á, Bi-Bu, R, Ř Kaščáková Denisa, Mgr. 217 2 033/2441 208 denisa.kascakova@upsvr.gov.sk
A, N, Ň, S Ščepková Zuzana, Mgr. 217 2 033/2441 208 zuzana.scepkova@upsvr.gov.sk

Referát oddelenia služieb pre občana - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
schvalovateľ Janíčková Anna, Mgr. 226 1 033/2442 200 anna.janickova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Marečková Dana, Ing. 232 1 033/2442 250 dana.mareckova2@upsvr.gov.sk
C, Č, M, N Filová Jarmila, Bc. 230 1 033/2442 204 jarmila.filova@upsvr.gov.sk
J, S, Š Jančárová Miroslava, Bc. 230 1 033/2442 204 miroslava.jancarova@upsvr.gov.sk
A, B, Z, Ž Linhartová Soňa, Bc. 223 1 033/2442 202 sona.linhartova@upsvr.gov.sk
G, H, CH, I, L, Ľ Suchánová Katarína 223 1 033/2442 202 katarina.suchanova@upsvr.gov.sk
K, O Rusnáková Kristína 223 1 033/2442 202 kristina.rusnakova@upsvr.gov.sk
R, T, Ť, U, V, W, Y Petríková Michaela, Bc. 222 1 033/2442 201 michaela.petrikova@upsvr.gov.sk
D, Ď, DZ, DŽ, E, F, P Pavlovičová Miroslava, Bc. 222 1 033/2442 201 miroslava.pavlovicova@upsvr.gov.sk
informačné poradenstvo Vargová Janka, Mgr. 236 1 033/2442 205 janka.vargova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cudzinci, Hromadné prepúšťanie Jančovičová Denisa, Bc. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 denisa.jancovicova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cudzinci, Hromadné prepúšťanie Kubánová Katarína, Ing. 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 katarina.kubanova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cudzinci, Hromadné prepúšťanie Vaškovičová Mária 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 maria.vaskovicova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie Rybnikárová Mária, Mgr. 332 2 033/2442 311 maria.rybnikarova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Vavrová Ľubica, Ing. 634 6 033/2441 300 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozhodovacie konanie, povinný podiel, obnova konania Repa Ľubomír, Ing. 426 4 033/2441 315 lubomir.repa@upsvr.gov.sk
rozhodovacie konanie, povinný podiel, obnova konania Ferancová Gabriela, Mgr. 426 4 033/2441 315 gabriela.ferancova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Hudcovičová Mária, Ing. 332 2 033/2442 311 maria.hudcovicova@upsvr.gov.sk
správne konanie Rybnikárová Mária 332 2 033/2442 311 maria.rybnikarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Urbanová Martina, Mgr. 425 4 033/2441 310 martina.urbanova3@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Alejníková Nika, Mgr. 423 4 033/2441 311 nika.alejnikova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Pavlovičová Magdaléna, Ing. 409 4 033/2441 452 magdalena.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Svetláková Tamara, Mgr. 424 4 033/2441 312 tamara.svetlakova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborné poradenské služby Zacharová Stanislava, PhDr. 233 1 033/2442 315 stanislava.zacharova@upsvr.gov.sk
NP - Vzdelávanie mladých UoZ Pribilincová Hana, Bc. 435 3 033/2442 316 hana.pribilincova@upsvr.gov.sk
NP - PIP Križanová Annamária 435 3 033/2442 316 annamaria.krizanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, AOTP § 60 Kašáková Mária, Mgr. 620 6 033/2441 400 maria.kasakova@upsvr.gov.sk
AOTP - § 49,53,53a,53b,57,32,NP Líšková Beáta, Mgr. 421 4 033/2441 320 beata.liskova2@upsvr.gov.sk
AOTP - § 52, 52a, 54, NP Hornáková Silvia 421 4 033/2441 320 silvia.hornakova@upsvr.gov.sk
AOTP - § 50,50j,50k,53d, výbor pre otázky zam., NP Orviská Lucia, Mgr. 517 5 033/2441 453 lucia.orviska@upsvr.gov.sk
AOTP - §50b,51, 51a, 54, NP Ferenčíková Nora, Bc. 517 5 033/2441 453 nora.ferencikova@upsvr.gov.sk
NP - Šanca pre mladých Paulovičová Zuzana, Mgr. 517 5 033/2441 453 zuzana.paulovicova@upsvr.gov.sk
AOTP - § 56, 56a, 59, 60 Kabátová Eva 409 4 033/2441 452 eva.kabatova@upsvr.gov.sk
AOTP - § 60 Brestovanský Tomáš, Mgr. 409 4 033/2441 452 tomas.brestovansky@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Konečná Denisa, Mgr. 605 6 033/2441 222 denisa.konecna@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF 605 6 033/2441 222
AOTP - ESF Sklenárová Eva, Ing. 605 6 033/2441 222 eva.sklenarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
príspevky AOTP Klepancová Marta, Ing. 209 1 033/2442 450 marta.klepancova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lipka Richard, Mgr. 635 6 033/2441 370 richard.lipka@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Žemla Marián, Mgr. 222 2 033/2441 371 marian.zemla@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Milecová Renáta 222 2 033/2441 371 renata.milecova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Mihaliková Lenka 222 2 033/2441 371 lenka.mihalikova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pietová Janetta 421 4 033/2441 320 janetta.pietova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
aktivačné centrum Zvonár Filip 434 3 033/2442 371 filip.zvonar@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Janovská Júlia 434 3 033/2442 371 julia.janovska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláková Marcela, Ing. 505 5 033/2441 500 marcela.sedlakova@upsvr.gov.sk
NP - Podpora ochrany detí pred násilím Galbavá Marcela, Mgr. 418 4 033/2441 501 marcela.galbava@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psycholog. služieb Jakubíková Anna, Mgr. 542 5 033/2441 605 anna.jakubikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku soc. vecí a rodiny na pracovisku Hlohovec Ďurišová Mária, Ing. 235 1 033/2442 501 maria.durisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nicáková Marianna, Mgr. 432 4 033/2441 600 marianna.nicakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Fándliová Beáta, Mgr. 544 5 033/2441 601 beata.fandliova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Vavrová Silvia, Mgr. 544 5 033/2441 601 silvia.vavrova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bolerázska Monika, Mgr. 539 5 033/2441 602 monika.bolerazska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Šoková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 602 zuzana.sokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ocelková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 603 zuzana.ocelkova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre PFO Miškech Martin, Mgr. 544 5 033/2441 604 martin.miskech@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Patucha Zuzana, Bc. 539 5 033/2441 602 zuzana.pastucha@upsvr.gov.sk
NP DEI - rodinný asistent Kusovská Eva, Mgr. 714 7 033/2441 610 eva.kusovska@upsvr.gov.sk
NP DEI - rodinný asistent Frankovičová Katarína, Mgr. 714 7 033/2441 610 katarina.frankovicova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka 714 7 033/2441 610
NP DEI - psychológ 430 4 033/2441 611
NP DEI - sociálny pracovník Žikavská Monika, Mgr. 430 4 033/2441 611 monika.zikavska@upsvr.gov.sk
NP DEI - psychológ Žažová Zuzana, Mgr. 431 4 033/2441 612 zuzana.zazova@upsvr.gov.sk
NP DEI - sociálny pracovník Benko Bilčíková Veronika, Mgr. 431 4 033/2441 612 veronika.benkobilcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sociálnoprávna ochrana detí Markovičová Magdaléna, Mgr. 237 1 033/2442 601 magdalena.markovicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Lackovičová Adriána, Mgr. 237 1 033/2442 601 adriana.lackovicova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Masaryková Erika, Mgr. 238 1 033/2442 602 erika.masarykova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Nitranová Zuzana, Mgr. 206 1 033/2442 603 zuzana.nitranova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ševčeková Stanislava, Mgr. 206 1 033/2442 603 stanislava.sevcekova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Marková Monika, Mgr. 437 3 033/2442 605 monika.markova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Lackovičová Tatiana, Mgr. 437 3 033/2442 605 tatiana.lackovicova@upsvr.gov.sk
NP DEI - psychológ Malovcová Dominika, Mgr. 432 3 033/2442 604 dominika.malovcova@upsvr.gov.sk
NP DEI - sociálny pracovník Janíčková Katarína, Mgr. 432 3 033/2442 604 katarina.janickova@upsvr.gov.sk
NP DEI - rodinný asistent Tokárová Michaela, Mgr. 238 1 033/2442 602 michaela.tokarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, dotácie Sigetová Daniela, Mgr. 419 4 033/2441 550 daniela.sigetova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
DHN, NV : M, T , Ť, S 410 4 033/2441 551
ŠSD : A, B, C, Č, O, Ť
DHN, NV : A, B, C, Č, E, I Djordjevič Barbora, Ing. 410 4 033/2441 551 barbora.djordjevic@upsvr.gov.sk
ŠSD : E, H, I, S,U
DHN, NV : CH, K, N Arvayová Jana, Mgr. 420 4 033/2441 552 jana.arvayova@upsvr.gov.sk
ŠSD : CH, K, N, T
DHN, NV : O ,P, Š Drahovská Renáta Ing. 420 4 033/2441 552 renata.drahovska@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, M
DHN, NV : H, L, V, W, Y, Z Sojáková Daniela, Mgr. 411 4 033/2441 553 daniela.sojakova@upsvr.gov.sk
ŠSD : L, Š, V, W, Y, Z
DHN, NV : D, Ď, Dz, Dž, F, G, J, R, U, Ž Hevierová Natália, Bc. 411 4 033/2441 553 natalia.hevierova@upsvr.gov.sk
ŠSD : D, Ď, Dz, Dž, F, G, J, R, Ž
NP Efektivita - terénna pracovníčka Chnápková Monika, Bc. 714 7 033/2441 554 monika.chnapkova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Kozáková Katarína, Bc. 714 7 033/2441 554 katarina.kozakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
DHN, NV : A, B, C, Č, E, F, Ž Balážová Soňa, Mgr. 204 1 033/2442 551 sona.balazova@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, S, Š, U, V, Z, Ž
DHN, NV : D, Ď, G, CH, T, M Mlynarčík Marek, Ing. 204 1 033/2442 551 marek.mlynarcik@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, F, O, T, N, R
DHN, NV : D, Ď, O, P, R, Z Burclová Niké, Mgr. 207 1 033/2442 552 nike.burclova@upsvr.gov.sk
ŠSD : A, B, C, Č, D, F, CH, I, Y, O
DHN, NV : H, K, L, M, N Šimuničová Alena, Mgr. 207 1 033/2442 552 alena.simunicova@upsvr.gov.sk
ŠSD : H, K, R
DHN, NV : G, H, CH, I, S, Š, U, V Rybnikárová Petronela, Mgr. 208 1 033/2442 553 petronela.rybnikarova@upsvr.gov.sk
ŠSD : E, G, J, L, M, N, T
NP Efektivita - terénna pracovníčka Poláčiková Monika, Bc. 437 3 033/2442 605 monika.polacikova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Opletalová Ivana, Mgr. Bc. 437 3 033/2442 605 ivana.opletalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Máčeková Kristína, Mgr. 521 5 033/2441 640 kristina.macekova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - C, Č, K Mikušová Viera 515 5 033/2441 641 viera.mikusova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - G, H, CH, I, N, O, W Lehotská Zlatica 515 5 033/2441 641 zlatica.lehotská@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - M, S, Š Uličná Saskia 514 5 033/2441 642 saskia.ulicna@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - B, D, Ď, E Pavlíková Alena, PhDr. 514 5 033/2441 642 alena.pavlikova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A,F,DZ,R,Ž,Z,T,J Ábelová Katarína, Mgr. 513 5 033/2441 643 katarina.abelova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L, P, Ť, U, V Hudecová Miriama, Ing. 513 5 033/2441 643 miriama.hudecova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Samková Etela, Mgr. 518 5 033/2441 670 etela.samkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čahojová Miroslava, Mgr. 518 5 033/2441 670 miroslava.cahojova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Škulecová Andrea, Mgr. 520 5 033/2441 671 andrea.skulecova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Miháliková Mária, Bc. 520 5 033/2441 671 maria.mihalikova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Kuricová Sylvia, Bc. 519 5 033/2441 672 sylvia.kuricova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Podoláková Ľubomíra , Mgr. 519 5 033/2441 672 lubomira.podolakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - G,CH, I, J, K, M Marečková Danka 203 1 033/2442 641 dana.mareckova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A,B,C,Č,D,E,F,H,S Blesáková Anna, Bc. 202 1 033/2442 642 anna.blesakova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L,N,O,P,R,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Čirková Dominika, Ing. 202 1 033/2442 642 dominika.cirkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Farkašová Martina, Mgr. 225 1 033/2442 671 martina.farkasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Uhlárová Sylvia, Mgr. 225 1 033/2442 671 sylvia.uhlarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strnádová Eva, Ing. 616 6 033/2441 170 eva.strnadova@upsvr.gov.sk
rozpočet, bezhotovostný platobný styk Poláčiková Zuzana, Mgr. 619 6 033/2441 171 zuzana.polacikova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Primorac Mária, Mgr. 618 6 033/2441 181 maria.primorac@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Hauptvogelová Daša 617 6 033/2441 175 dasa.hauptvogelova@upsvr.gov.sk
pokladňa, sklad Müllerová Ružena 617 6 033/2441 175 ruzena.mullerova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Horňáková Iveta 617 6 033/2441 174 iveta.hornakova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Lednická Eva 617 6 033/2441 174 eva.lednicka@upsvr.gov.sk
majetok, registratúra (archív) Poláková Slavomíra, Bc. 618 6 033/2441 181 slavomira.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hamšíková Adriana 224 2 033/2441 195 adriana.hamsikova@upsvr.gov.sk
podateľňa Pazdera Juraj 224 2 033/2441 195 juraj.pazdera@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľna Rýchlik Eduard 210 1 033/2442 195 eduard.rychlik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Valová Magdaléna, Ing. 610 6 033/2441 130 magdalena.valova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Antalová Jana, Ing. 610 6 033/2441 130 jana.antalova@upsvr.gov.sk

Riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka UPSVR Piešťany Komárková Zuzana, PhDr. 530 5 033/2441 101 zuzana.komarkova@upsvr.gov.sk
sekretariát Lenická Marcela 529 5 033/2441 101 marcela.lenicka@upsvr.gov.sk
späť