Kontakty

Oddelenie služieb pre občana - UPSVR Piešťany

Krajinská cesta 5053/13, Piešťany 921 01 Informátor (spojovateľ): 033/ 2441 999 email UPSVR Piešťany : pn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Sedláková Marcela, Ing. 218 2 033/2441 200 marcela.sedlakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Luščíková Miroslava 209 2 033/2441 250 miroslava.luscikova@upsvr.gov.sk
recepcia Bernadičová Zuzana, Mgr. 209 2 033/2441 250 zuzana.bernadicova@upsvr.gov.sk
J, Kr-Ky, Z Klučovská Michaela 210 2 033/2441 202 michaela.klucovska@upsvr.gov.sk
Ka-Ko, U, Ú, Ž Vavrová Mária 210 2 033/2441 202 maria.vavrova@upsvr.gov.sk
I, Í, CH, T, Ť, V, W Gabrišová Eleonóra, Mgr. 211 2 033/2441 204 eleonora.gabrisova@upsvr.gov.sk
C, G, L, Ľ, O,Ó Jančovičová Adriana 211 2 033/2441 203 adriana.jancovicova@upsvr.gov.sk
D, Ď, F, Š Dupejová Lucia 215 2 033/2441 206 lucia.dupejova@upsvr.gov.sk
Ba - Be, Č, Pi-Pu Šubrtová Ivana, Bc. 215 2 033/2441 205 ivana.subrtova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, H, Pa-Pe Kundrata Miroslav 215 2 033/2441 205 miroslav.kundrata@upsvr.gov.sk
E, É, M, Y Koišová Miroslava, Ing. 217 2 033/2441 207 miroslava.koisova@upsvr.gov.sk
Á, Bi-Bu, R, Ř Kaščáková Denisa, Mgr. 217 2 033/2441 208 denisa.kascakova@upsvr.gov.sk
A, N, Ň, S Ščepková Zuzana, Mgr. 217 2 033/2441 208 zuzana.scepkova@upsvr.gov.sk

Referát oddelenia služieb pre občana - pracovisko Hlohovec

Jarmočná 3, Hlohovec 920 01 Informátor(spojovateľ): 033/ 2442 999 email UPSVR Piešťany: pn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
schvalovateľ Janíčková Anna, Mgr. 226 1 033/2442 200 anna.janickova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Marečková Dana, Ing. 232 1 033/2442 250 dana.mareckova2@upsvr.gov.sk
Ba, K (okrem Ko) Filová Jarmila, Bc. 230 1 033/2442 204 jarmila.filova@upsvr.gov.sk
Bl - Bž, D, Ď, Dz, Dž, CH, U, Ú Bošnáková Lucia, Bc. 230 1 033/2442 204 lucia.bosnakova@upsvr.gov.sk
Ko, S Linhartová Soňa, Bc. 229 1 033/2442 203 sona.linhartova@upsvr.gov.sk
Be, Bi, H Suchánová Katarína 223 1 033/2442 202 katarina.suchanova@upsvr.gov.sk
C, Č, L, Ľ, G, F Valovičová Mária, Mgr. 223 1 033/2442 202 maria.valovicova2@upsvr.gov.sk
E, É, J, P Rusnáková Kristína 223 1 033/2442 202 kristina.rusnakova@upsvr.gov.sk
M, N, Ň Machovičová Petra, Mgr. 222 1 033/2442 201 petra.machovicova@upsvr.gov.sk
A, Á, R, Ř, V, W, Z, Ž Jurenková Tamara 222 1 033/2442 201 tamara.jurenkova@upsvr.gov.sk
I, Í, O, Ó, Š, T, Ť, Y Pavlovičová Miroslava, Bc. 222 1 033/2442 201 miroslava.pavlovicova@upsvr.gov.sk
informačné poradenstvo Vargová Janka, Mgr. 236 1 033/2442 205 janka.vargova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
UPSVR Piešťany, Krajinská 5053/13, Piešťany, 921 01
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cudzinci, Hromadné prepúšťanie Jančovičová Denisa, Bc. 216 2 033/2441 411 0918/ 993 385 denisa.jancovicova@upsvr.gov.sk
UPSVR Piešťany - pracovicko Hlohovec, Jarmočná 3, Hlohovec, 920 01
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie Čumpelíková Linda 332 2 033/2442 311 linda.cumpelikova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie Pastucha Zuzana 332 2 033/2442 311 zuzana.pastucha@upsvr.gov.sk

Pracovníci UPSVR Piešťany

Krajinská cesta cesta 5053/13, Piešťany 921 01 Informátor (spojiovateľ) 033/ 2441 999 email UPVR Piešťany: pn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
KANCELÁRIA RIADITEĽA - sekretariát Lenická Marcela 529 5 033/2441 101 marcela.lenicka@upsvr.gov.sk
ODDELENIE SLUŽIEB PRE OBČANA - vedúca Sedláková Marcela,Ing. 218 2 033/2441 200 marcela.sedlakova@upsvr.gov.sk
ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI - riaditeľka Vavrová Ľubica, Ing. 634 6 033/2441 300 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk
ODBOR AKTÍVNYCH OPTARENÍ TRHU PRÁCE - vedúca Kašáková Mária, Mgr. 620 4 033/2441 400 maria.kasakova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA - vedúca Petríčková Martina, Mgr. 425 4 033/2441 310 martina.petrickova@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM - vedúci Lipka Richard, Mgr. 635 6 033/2441 370 richard.lipka@upsvr.gov.sk
Vaškovičová Mária 222 2 033/2441 371 maria.vaskovicova@upsvr.gov.sk
Žemla Marián, Mgr. 222 2 033/2441 371 marian.zemla@upsvr.gov.sk
Milecová Renáta 222 2 033/2441 371 renata.milecova@upsvr.gov.sk
Cifrová Natália 222 2 033/2441 371 natalia.cifrova@upsvr.gov.sk
ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - riaditeľka Kiššová Mária, Ing. 505 5 033/2441 500 maria.kissova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY - vedúca Nicáková Marianna, Mgr. 432 4 033/2441 600 marianna.nicakova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE HMOTNEJ NÚDZE, NÁHRADNÉHO VÝŹIVNÉHO A ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK - vedúca Sigetová Daniela, Mgr. 419 4 033/2441 550 daniela.sigetova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE KOMPENZÁCIÍ A POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ - vedúca Máčeková Kristína, Mgr. 521 5 033/2441 640 kristina.macekova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE EKONOMIKY - vedúca Strnádová Eva, Ing. 616 6 033/2441 170 eva.strnadova@upsvr.gov.sk

Pracovníci UPSVR Piešťany - pracovisko Hlohovec

Jarmoční 3, Hlohovec 920 01 Informátor (spojovateľ): 033/ 2442 999 email UPSVR Piešťany: pn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
REFERÁT ODDELENIA SLUŽIEB PRE OBČANA - schvalovateľ Janíčková Anna, Mgr. 226 1 033/2442 200 anna.janickova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA Zacharová Stanislava, PhDr. 233 1 033/2442 315 stanislava.zacharova@upsvr.gov.sk
ODDELENIE AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCE A ESF Klepancová Marta, Ing. 209 1 033/2442 450 marta.klepancova@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM Zvonár Filip 434 3 033/2442 371 filip.zvonar@upsvr.gov.sk
Janovská Júlia 434 3 033/2442 371 julia.janovska@upsvr.gov.sk
ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - vedúca Ďurišová Mária, Ing. 235 1 033/2442 501 maria.durisova@upsvr.gov.sk
späť