Oznamy úradu a novinky

Výbor pre otázky zamestnanosti

Posúdené žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

29. 05. 2015, Služby zamestnanosti viac
Vyhlásenie výberu

Vyhlásenie výberu č. 2015/04 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta zo štátnych zamestnancov

Názov funkcie:  radca - koordinátor

Druh štátnej služby: stála štátna služba v zmysle § 16 zákona o štátnej službe

Počet voľných miest: 10

Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, Aktivačné centrum

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany 

Termín zasialania prihlášok: do 12. júna 2015.

Bližšie informácie získate kliknutím na vyššieuvedený odkaz.

27. 05. 2015, Povinné zverejňovanie viac
Vonkajšie výberové konanie

Vonkajšie výberové konanie č. 2015/05 na obsadenie voľných miest pri výkone práce vo verejnom záujme :

Názov funkcie: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“.

Počet voľných miest: 3 miesta, doba určitá do 30.11.2015

Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Úrad PSVaR Piešťany - 2 miesta; Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úsek sociálnych vecí a rodiny, hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Pracovisko Hlohovec  - 1 miesto

Termín podania žiadosti: do 03. júna 2015.

Bližšie informácie získate kliknutím na vyššieuvedený odkaz.

20. 05. 2015, Povinné zverejňovanie viac
Vonkajšie výberové konanie

Vonkajšie výberové konanie č. 2015/04 na obsadenie voľných miest pri výkone práce vo verejnom záujme :

Názov funkcie: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“.

Počet voľných miest: 2 miesta, doba určitá do 30.11.2015

Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Úrad PSVaR Piešťany - 1 miesto; Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úsek sociálnych vecí a rodiny, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Pracovisko Hlohovec  - 1 miesto

Termín podania žiadosti: do 03. júna 2015.

Bližšie informácie získate kliknutím na vyššieuvedený odkaz.

20. 05. 2015, Povinné zverejňovanie viac
Informácia o organizačných zmenách

Oznamujeme Vám, že pracovisko Piešťany od 27.marca 2015 vybavuje evidenciu v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky na novozriadenom klientskom oddelení - OSO na 2. poschodí.

13. 03. 2015, Služby zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac