Oznamy úradu a novinky

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY informuje

ÚPSVaR Piešťany pripomína poberateľom prídavku na dieťa, že do konca septembra treba predložiť potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy v šk./akad. roku 2015/2016. Tlačivo potvrdenia nájdete aj tu: potvrdenie o návšteve školy

Kontakt: Oddelenie služieb pre občana – 2. poschodie, kanc. č. 209, 210, 211, 215, 217
tel. č. 033/2441 201, 202, 203,205, 208.

25. 08. 2015, Oddelenie služieb pre občana viac
Výbor pre otázky zamestnanosti

Posúdené žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

29. 05. 2015, Služby zamestnanosti viac
Informácia o organizačných zmenách

Oznamujeme Vám, že pracovisko Piešťany od 27.marca 2015 vybavuje evidenciu v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky na novozriadenom klientskom oddelení - OSO na 2. poschodí.

13. 03. 2015, Služby zamestnanosti viac
Zmena identifikátorov úradu

Oznámenie o zmene identifikátorov úradu (názov úradu, IČO, bankové spojenie) v zmysle zákona č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.

Bližšie informácie získate kliknutím na vyššie uvedený odkaz.

05. 02. 2015, Služby zamestnanosti viac
Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, ÚPSVR a vzdelávacích inštitúcií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začína od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženom informačnom letáku.

29. 10. 2014, Služby zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac