Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca č. 2014/06.
Pre bližšie informácie kliknite na tlačítko "viac" na pravej strane tohto oznamu.

21. 11. 2014, Povinné zverejňovanie viac
Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, ÚPSVR a vzdelávacích inštitúcií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začína od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženom informačnom letáku.

29. 10. 2014, Služby zamestnanosti viac
Výbor pre otázky zamestnanosti

Posúdené žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

27. 08. 2014, Služby zamestnanosti viac
NP XXI/B - posúdené žiadosti

Posúdené žiadosti v rámci národného projektu NP XXI/B.

27. 08. 2014, Národné projekty viac
Finančná pomoc na udržanie zamestnanosti v malých a stredných podnikoch
16. 04. 2014, Služby zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac