Oznamy úradu a novinky

Výbor pre otázky zamestnanosti

Posúdené žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

26. 02. 2015, Služby zamestnanosti viac
Výberové konanie

Výberové konanie č. 2015/02 na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme

Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí".
Počet voľných miest: 1, doba určitá do 30.11.2015
Termín podania žiadosti: do 9. marca 2015.

Bližšie informácie získate kliknutím na vyššieuvedený odkaz.

25. 02. 2015, Povinné zverejňovanie viac
Zmena identifikátorov úradu

Oznámenie o zmene identifikátorov úradu (názov úradu, IČO, bankové spojenie) v zmysle zákona č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.

Bližšie informácie získate kliknutím na vyššie uvedený odkaz.

05. 02. 2015, Služby zamestnanosti viac
Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, ÚPSVR a vzdelávacích inštitúcií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začína od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženom informačnom letáku.

29. 10. 2014, Služby zamestnanosti viac
NP XXI/B - posúdené žiadosti

Posúdené žiadosti v rámci národného projektu NP XXI/B.

27. 08. 2014, Národné projekty viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac