Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Partizánske</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konania na ÚPSVaR Partizánske pre zamestnávateľov

Výberové konania

na ÚPSVaR Partizánske

06. 12. 2016 viac
SPOLOČNE PREKONÁVAME BARIÉRY

Dňa 20. októbra 2016 zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske v spolupráci s mestom Partizánske prvé a najväčšie podujatie svojho druhu v okrese Partizánske, ktoré bolo účelovo zamerané na podporu sociálneho začlenenia zdravotne postihnutých ľudí ...

04. 11. 2016 viac
Stretnutie so zamestnávateľmi

V rámci „Celoeurópskeho dňa pre zamestnávateľov“ zorganizoval
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske dňa 21. apríla
2016 vo svojich priestoroch stretnutie so zamestnávateľmi
okresu Partizánske a Bánovce nad Bebravou...

25. 04. 2016 viac
DÔSLEDKY NEVRÁTENIA PREUKAZU FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Podľa zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, príslušný orgán rozhodne

o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu ...

04. 04. 2016 viac
Regionálny plán zamestnanosti na rok 2016
01. 04. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac