Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Oznamy úradu a novinky

Aktivačné práce pokračujú aj v letnom období

podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi je výška pomoci v hmotnej núdzi  závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti. Pomoc v hmotnej núdzi sa mu znižuje o sumu    61,60 €, ak sa mesačne, v rozsahu 32 hodín ...

26. 08. 2015, O úrade viac
ÚPSVR Partizánske má ťažké srdce na nezodpovedných rodičov

Ignorujú zákony a nehlásia si svoje povinnosti voči úradom. Tak sa k oznamovacej povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske stavia mnoho rodičov, ktorí nenahlasujú to, kto zabezpečuje starostlivosť o ich dieťa.

26. 08. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Problémové správanie detí treba riešiť

Zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske i pracoviska v Bánovciach nad Bebravou aj v tomto roku, celkovo už po deviatykrát, zorganizovali v spolupráci s akreditovaným subjektom Orchidea n. o. Prievidza ...

03. 08. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Vzťahy sa upevňujú aj takto

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny plnia čoraz náročnejšie úlohy, preto je nevyhnutné dbať na
prevenciu ich zdravia a predchádzať profesionálnemu vyčerpaniu
...

03. 08. 2015, O úrade viac
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Letný tábor DUCHONKA
pre deti zo sociálne
slabších rodín zadarmo!

 

09. 07. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Partizánske a pracovisko Bánovce n./B.

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok neúradný deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

V stredu od 15:00-17:00 hod. sú poskytované služby klientom
na označených dverách odboru
zamestnanosti a odboru sociálnych vecí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac