Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Výzvy

18. 09. 2014, Služby zamestnanosti viac
NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu vzdelávania v rámci PROJEKTu XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

04. 07. 2014, Služby zamestnanosti viac
Plán vykonávania a zabezpečenia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske na základe schválených priorít Ústredím práce,
sociálnych vecí  a rodiny Bratislava na rok 2015 vypracoval a zverejňuje plán a zabezpečenie vykonávania opatrení...

10. 06. 2014, Sociálne veci a rodina viac
Oznam pre zamestnávateľov

S účinnosťou od 15.novembra 2013 sa novelizoval zákon 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 04. 2014, Služby zamestnanosti viac
Novoročné stretnutie
11. 02. 2014, O úrade viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Partizánske a pracovisko Bánovce n./B.

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 9:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

V stredu od 16:00-17:00 hod. sú poskytované služby klientom
na označených dverách odboru
zamestnanosti a odboru sociálnych vecí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac