Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Partizánske</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konania na ÚPSVaR Partizánske pre zamestnávateľov

Výberové konania

na ÚPSVaR Partizánske

22. 03. 2017 viac
Oznam pre klientov- zmena výplatného termínu

ÚPSVaR Partizánske i pracovisko Bánovce nad Bebravou touto cestou informuje všetkých poberateľov dávok a príspevkov t.j. poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP (PP na osobnú asistenciu, PP na prepravu), o zmene výplatného termínu v mesiaci apríl 2017.

17. 03. 2017 viac
Nezamestnanosť klesá

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) klesla o 0,27% na úroveň 5,58%. Nezamestnanosť klesla v mesiaci január vo všetkých okresoch TSK. V okrese Partizánske dosiahla hodnotu 6,34% a Bánovce nad Bebravou 5,80%. Našim cieľom je

13. 03. 2017 viac
Informácie o aktuálnych zmenách týkajúcich sa fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

ÚPSVaR Partizánske informuje:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo zmenu týkajúcu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2017. Primárnym cieľom zmeny zákona bolo

13. 03. 2017 viac
Oznam pre poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Oznam pre poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Zamestnanci ÚPSVaR Partizánske i pracoviska Bánovce nad Bebravou, odboru sociálnych vecí a rodiny každoročne v tomto období prehodnocujú príjmy všetkých poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na hygienu alebo opotrebovanie,

13. 03. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac