Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Prievidza</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2017
20. 06. 2016 viac
Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
18. 11. 2015 viac
Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) – organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je gestorom plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že NKS pre RPNnD začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch. Cieľom komunikačnej kampane je zvyšovať povedomie o problematike a o možnostiach pomoci.

11. 11. 2015 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac