Opatrenia OP FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020         

                   » OP FEAD «   

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

                   » Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017 

                   » Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017          

                   » Návrh realizácie Opatrenia 1 - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016 

                   » Návrh realizácie Opatrenia 1 

 

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

                   » Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 3 účinná od 17. augusta 2017

                   » Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

                   » Návrh realizácie Opatrenia 2 - Aktualizácia č. 1 účinná od 22. septembra 2016

                   » Návrh realizácie Opatrenia 2

 

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

                   » Návrh realizácie Opatrenia 3      

 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

                   » Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 2 účinná od 22. marca 2017

                   » Návrh realizácie Opatrenia 4 - Aktualizácia č. 1 účinná od 25. mája 2016

                   » Návrh realizácie Opatrenia 4

                 


 

Tlačiť