Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Oznamy úradu a novinky

Finančná pomoc na udržanie zamestnanosti v malých a stredných podnikoch
06. 05. 2014, Ostatné informácie viac
JobExpo 2014
11. 04. 2014, Ostatné informácie viac
Komisia pre vyhodnotenie doručených projektov a určenie kritérií pre vyhodnotenie projektov na základe výziev č. 1/2014 a č. 2/2014
21. 02. 2014, Ostatné informácie viac
Výzvy na predkladanie projektov na zabezpečenie plnenia priorít v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Výzva č. 1/2014

Výzva č. 2/2014

18. 02. 2014, Ostatné informácie viac
Ukončenie prijímania žiadostí k NP XXI

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“.

23. 07. 2013, Ostatné informácie viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac