Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt "Šanca pre mladých"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na  podporu vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ – Aktualizácia č. 1.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 20.7.2017 bola zverejnená Aktualizácia č. 1 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňom zverejnenia Oznámenia môžu žiadatelia predkladať žiadosti o poskytnutie  finančných príspevkov na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode ktorého vytvoria pracovné miesto.


 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie