Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvárania pracovných miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 1.1.2018 bola zverejnená Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti  predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie “ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Tlačiť