Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie“  - Opatrenie č. 2 Podpora aktívnych mladých uchádzačov o zamestnanie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 3.7.2017 bolo zverejnené  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie“ - Opatrenie č. 2 Podpora aktívnych mladých uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenými žiadateľmi sú len tí, ktorým vznikol pracovným pomer najskôr v deň účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku t.j. po 13.7.2017.


 

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie