Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výzvy

na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávaní sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2016 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce podľa § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 02. 2016 viac
Verejné vyhlášky
15. 12. 2015 viac
Oznámenie

Tlačivá žiadostí sú prístupné na obecných, mestských, okresných úradoch a UPSVaR.

Bližšie info na call centre MV SR od 8.00 do 18.00 v pracovných dňoch

na tel. čísle 0800 222 222

Rekreačné pobyty pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

01. 12. 2015 viac
Výzva

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov

na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa

24. 11. 2015 viac
zoznam Chránených dielní a pracovísk so stavom k 31.12.2015
23. 11. 2015 viac
Upozornenie na výzvu zo Sociálnej poisťovne
23. 11. 2015 viac
Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov
23. 11. 2015 viac
Informácia k uplatňovaniu nároku na dávku v nezamestnanosti 5
23. 11. 2015 viac
Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavky na dieťa
23. 11. 2015 viac
Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí
23. 11. 2015 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac