OZNAMY a UPOZORNENIA

Oznamujeme Vám, že na webovej stránke ústredia: www.upsvar.sk je zverejnená výzva - oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na:    

  podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“ aktivita č.1.

 Žiadosti je možné predkladať v období 2/2015 – 3/2015.

 Bližšie informácie môžete získať na ÚPSVaR Michalovce:

č. dverí B 210,     tel.č.: 056/2440413

 na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ aktivita č.2.

 Žiadosti je možné predkladať v období 2/2015 – 3/2015.

 Bližšie informácie môžete získať na ÚPSVaR Michalovce:

č. dverí B 201,     tel.č.: 056/2440401

 Výzvy na podávanie projektov na realizáciu schválenej priorit v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2015

- Výzva č.1

- Výzva č.2

Oznámenie o zmene názvu, IČO a bankového spojenia

Informácia k uplatňovaniu nároku na dávku v nezamestnanosti

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavky na dieťa

.
kam v rôznych životných situáciách
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac