Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

OZNAMY a UPOZORNENIA

Oznamujeme Vám , že na webovej stránke ústredia: www.upsvar.sk sú zverejnené výzvy :

oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu vzdelávania v rámci projektu XXXIV – 2

Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“.

Informácia k uplatňovaniu nároku na dávku v nezamestnanosti

Odvodový úver – alternatíva proti prepúšťaniu

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavky na dieťa

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

Príspevky poskytované oddelením AOTP pre zamestnávateľov

Príspevky poskytované oddelením AOTP pre občanov

Poučenie_o_právach_a_povinnostiach_občana

Obchodovanie s deťmi

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac