Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Novinky úradu:

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou NPXXI/B "Podpora vytváranie pracovných miest - 3"

Oznámenie o ukončení prijímania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NPXXI/B

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo v stredných podnikoch - nové aktívne opatrenie na trhu práce (§ 53e zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"

Oznamovacia povinnosť rodičov - oznámenie starostlivosti o dieťa

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A  „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

 Odvodová úľava pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo evidovaných uchádzačov

 Plnenie povinného podielu pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Oznámenia o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku  na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XX číslo 2/2013/XX/§54

Výmena preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podla žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2013

Oznamovaciam povinnosť - zárobková činnosť

Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac