Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Novinky úradu:

Koordinačná príručka - koordinácia ochrany detí pred násilím

Oznámenie o organizačných zmenách na úrade

Prijímanie žiadostí o príspevok - §51a - "Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom zamestnaní

Oznámenie o opätovnom prijímaní žiadostí v súvislosti sa implementáciou Národného projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK"

Oznámenie o zmene názvu, identifikačného čísla organizácie a bankového spojenia úradu

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK"

RE-PAS - rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, UPSVR a vzdelávacích inštitúcií

Oznam pre držiteľov parkovacích preukazov

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou NPXXI/B "Podpora vytváranie pracovných miest - 3"

Oznámenie o ukončení prijímania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NPXXI/B

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo v stredných podnikoch - nové aktívne opatrenie na trhu práce (§ 53e zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"

Oznamovacia povinnosť rodičov - oznámenie starostlivosti o dieťa

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A  „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

 Odvodová úľava pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo evidovaných uchádzačov

 Plnenie povinného podielu pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Oznámenia o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku  na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XX číslo 2/2013/XX/§54

Výmena preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podla žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2013

Oznamovaciam povinnosť - zárobková činnosť

Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

Streda: 15:00 - 17:00 je úrad zabezpečený službou pre klientov na odborných úsekoch.

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 sú podania prijímané v podateľni úradu a na recepcii.

Počas prestávky na obed v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. je úrad zabezpečený službou na recepcii a podateľni.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac