Pracovisko Fiľakovo

Vedúca pracoviska: Mgr. Svetlana Bystrianská tel.: 047 2442 200 e-mail: svetlana.bystrianska@upsvr.gov.sk

 • Referát služieb zamestnanosti

 

 • Referát sociálnych vecí a rodiny

Ing. Anna Tisoňová – zástupca tel.: 047 2442 511 e-mail: anna.tisonova@upsvr.gov.sk

 

Pracovisko je organizačne začlenené pod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec.

Na pracovisku je možné vybaviť náležitosti v oblasti :

 • služieb zamestnanosti
 • úseku informačných a sprostredkovateľských služieb (evidencia  uchádzačov,  záujemcov o zamestnanie; sprostredkovanie zamestnania; vydávanie potvrdení o evidencii; vydávanie prihlášok, žiadostí na nástroje aktívnej politiky trhu práce)
 • úseku nástrojov aktívnych opatrení trhu práce pre občanov (odborné poradenské služby)
 • sociálnych vecí a rodiny
 • úseku pomoci v hmotnej núdzi
 • úseku štátnych sociálnych dávok
 • úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • úseku sociálnoprávnej ochrany detí

Do pôsobnosti  pracoviska na základe  územného členenia patria nasledujúce obce :

 • Belina
 • Biskupice
 • Bulhary
 • Buzitka
 • Čakanovce
 • Čamovce
 • Fiľakovské Kováče
 • Fiľakovské Kľačany
 • Kurtáň
 • Holiša
 • Nitra nad Ipľom
 • Prša
 • Radzovce
 • Ratka
 • Šávoľ
 • Šiatorská Bukovinka
 • Šíd
 • Šurice
 • Veľké Dravce
 • Mesto Fiľakovo

 


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Odbor sociálnych vecí
vrátane pracovísk
Fiľakovo a Poltár
odd. dávok v HN
odd štátnych soc. dávok
odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
odd. posudkových činností

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac