Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
* povinný údaj


Sekcia služieb zamestnanosti

sekretariát sekcie:
Dagmar Slaná   (02/20 444 897)
Diana Bagalová (02/20 444 860)

Sekcia riadenia
sekretariát sekcie:
Mgr. Nina Kováčiková (02/20 444 833)
Ľudmila Eichlerová (02/20 455 860)
Bc. Veronika Blažeková (02/20 455 900)

Sekcia sociálnych vecí a rodiny 
sekretariát sekcie:
PhDr. Lenka Banská (02/20 455 921)

Sekcia ekonomiky
sekretariát sekcie:
Zuzana Slobodová (02/20 441 851)

Odbor kontroly
sekretariát:
Iveta Jonášová (02/20 441 803)

Kontakt pre médiá:

    

jana.lukacova@upsvr.gov.sk

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť jednotnú emailovú adresu:
media@upsvr.gov.sk

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac