Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno.

Oznamy úradu a novinky

VÝBEROVÉ KONANIE pre zamestnávateľa Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, prevádzka Komárno

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční Výberové konanie pre zamestnávateľa
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, prevádzka Komárno,
ktorý hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu regionálny obchodný zástupca
- dňa 14.09.2015

28. 08. 2015, Oznamy viac
VÝBEROVÉ KONANIE pre zamestnávateľa WELLNESS, s.r.o., Wellness Hotel Patince

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční Výberové konanie pre zamestnávateľa
WELLNESS, s.r.o., Wellness Hotel Patince, ktorý hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu
čašník /-čka, barman /-ka, kuchár /-ka - dňa 11.09.2015

25. 08. 2015, Oznamy viac
VÝBEROVÉ KONANIE pre zamestnávateľa Ing. Agáta Lőrincz Szedmákyová

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční Výberové konanie pre zamestnávateľa
Ing. Agáta Lőrincz Szedmákyová, ktorá hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu
účtovník /-čka (podvojné a mzdové účtovníctvo) - dňa 04.09.2015

21. 08. 2015, Oznamy viac
PREZENTÁCIA - výberové pohovory zamestnávateľa z MAĎARSKA Jean Rousseau Kft Hungary Győr

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA s výberovými pohovormi
zamestnávateľa z MAĎARSKA Jean Rousseau Kft. Hungary Gyor
na pracovnú pozíciu operátor –výrobca hodinových náramkov - dňa 17.09.2015

20. 08. 2015, Oznamy viac
PREZENTÁCIA - výberové pohovory sprostredkovateľa z MAĎARSKA ADDECO Kft Gyor, Hungary

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA s výberovými pohovormi
sprostredkovateľa z MAĎARSKA ADDECO Kft. Gyor, Hungary
pre zamestnávateľa do priemyselného parku v Ostrihome
na pracovnú pozíciu operátor výroby - dňa 04.09.2015

19. 08. 2015, Oznamy viac
PREZENTÁCIA - výberové pohovory sprostredkovateľa z MAĎARSKA ADDECO Kft Gyor

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční  PREZENTÁCIA s výberovými pohovormi
sprostredkovateľa z MAĎARSKA ADDECO Kft. Gyor, Hungary
pre zamestnávateľa: AUDI Gyor na pracovnú pozíciu
operátor výroby - dňa 04.09.2015

19. 08. 2015, Oznamy viac
PREZENTÁCIA - výberové pohovory zamestnávateľa Gestamp Hungária Kft Mór

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA s výberovými pohovormi
zamestnávateľa Gestamp Hungária  Kft. Mór na pracovnú pozíciu
operátor vo výrobe/Mór/ - dňa 16.09.2015

19. 08. 2015, Oznamy viac
PREZENTÁCIA - výberové pohovory sprostredkovateľa z MAĎARSKA Energy Power Kft. Hungary

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA s výberovými pohovormi
sprostredkovateľa z MAĎARSKA Energy Power Kft. Hungary
na pracovnú pozíciu operátor výroby - dňa 11.09.2015

19. 08. 2015, Oznamy viac
PREZENTÁCIA - výberové pohovory zamestnávateľa z Čiech Sulco Automotive Group s.r.o.

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA s výberovými pohovormi
zamestnávateľa z Čiech Sulco Automotive Group s.r.o.
na pracovnú pozíciu montážny pracovník výroby autosedačiek - dňa 10.09.2015

19. 08. 2015, Oznamy viac
Výberové konanie pre zamestnávateľa FERPLAST SLOVAKIA

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční Výberové konanie pre zamestnávateľa FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o., NESVADY, ktorý hľadá zamestnancov na pracovnú pozíciu nastavovač – operátor strojov, dňa 03.09.2015

05. 08. 2015, Oznamy viac
Výberové pohovory zamestnávateľa z MAĎARSKA Jean Rousseau Kft. Hungary Gyor

AKTUÁLNA PONUKA zamestnávateľa z MAĎARSKA
Jean Rousseau Kft. Hungary Gyor na pracovnú pozíciu
operátor –výrobca hodinových náramkov

16. 07. 2015, Oznamy viac
Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

08. 04. 2014, Oznamy viac
Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

Informácie o aktívnom opatrení na trhu práce - Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch.

02. 04. 2014, Oznamy viac
ODVODOVÁ ÚĽAVA

Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – ODVODOVÁ ÚĽAVA

Dňa 16.10.2013 NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej platí s účinnosťou od 1. novembra 2013 tzv. odvodová úľava, v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie, po splnení zákonom stanovených podmienok.

11. 02. 2014, Oznamy viac
ISTP – internetový sprievodca trhom práce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Vám predstavuje nový moderný celoslovenský internetový systém ISTP na zvyšovanie efektívnosti služieb zamestnanosti pri sprostredkovaní zamestnania, vyhľadávaní a ponuke voľných pracovných miest, vyhľadaní vhodných zamestnancov pre zamestnávateľov.

11. 02. 2014, Oznamy viac
Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení  troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobudne účinnosť dňom 1.2.2014.

05. 02. 2014, Oznamy viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň  **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) sú podania prijímané v podateľni úradu v čase od 8:00 do 12:00, v pondelok, utorok a v stredu aj medzi 12:00 a 13:00. Podateľňa sa nachádza na prízemí budovy ul. Župná 15, Komárno.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac