UPOZORŇUJEME občanov, že od 7.4.2015 bude agenda pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok pre klientov z Košice – mesto  vybavovaná v budove úradu na Popradskej 74. Viac info ...

Oznámenie k zákonu č. 310/2014 Z.z.

Národný projekt Rodina a práca

Informácia k uplatňovaniu nároku na dávku v nezamestnanosti - zmena od 1.4.2014

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.  

Upozornenie na dodržiavanie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Pozor, zmena tlačív a podmienok príspevku na rekvalifikáciu RE-PAS! Bližšie informácie nájdete tu...

 

Oznamy úradu a novinky

Odvodový úver - Slovenská záručná a rozvojová banka

15. 01. 2015, Aktuality úradu viac
Odvodový úver - Alternatíva voči prepúšťaniu

29. 10. 2014, Aktuality úradu viac
Oznamovacia povinnosť rodičov detí do troch rokov

28. 10. 2014, Aktuality úradu viac
Informácia pre držiteľov preukazu ZŤP

28. 10. 2014, Aktuality úradu viac
Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytovanie finančného príspevku v zmysle národného projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK"
27. 10. 2014, Aktuality úradu viac
Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí Národný projekt XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest-3
27. 10. 2014, Aktuality úradu viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00  13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00  13:00-15:00
Streda 8:00-12:00  13:00-17:00
Štrvtok nestránkový deň**
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni
úradu alebo recepcii úradu.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac