Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Košice</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu schválených priorít v oblasti SPODaSK v roku 2016
10. 03. 2016 viac
Národný projekt Rodina a práca
10. 11. 2015 viac
Odvodový úver - Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje odvodový úver na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom, s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti úrokov z úveru.

10. 11. 2015 viac
Odvodový úver - Alternatíva voči prepúšťaniu

Čo je to odvodový úver Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)?

10. 11. 2015 viac
Oznamovacia povinnosť rodičov detí do troch rokov

Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobudne účinnosť dňom 1.2.2014.

10. 11. 2015 viac
Informácia pre držiteľov preukazu ZŤP

Dôležitá informácia pre držiteľov preukazov ŤZP

10. 11. 2015 viac
Oznam o doručovaní potvrdenia o návšteve školy a výplaty prídavku na dieťa
10. 11. 2015 viac
Národný projekt XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest-3

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest-3 “.

10. 11. 2015 viac
Zmena systému práce s klientom a zmena organizačnej štruktúry

UPOZORŇUJEME občanov, že od 7.4.2015 bude agenda pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok pre klientov z Košice – mesto  vybavovaná v budove úradu na Popradskej 74....

10. 11. 2015 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac