Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Vitajte na stránkach Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné.

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016
22. 06. 2015, Zverejňovanie viac
Pomoc obetiam trestných činov
22. 06. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch
12. 05. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Výzva č. 1/2015 na podávanie projektov
19. 02. 2015, Zverejňovanie viac
Oznámenie o zmene inštitúcie
13. 01. 2015, Zverejňovanie viac
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
16. 09. 2014, Zverejňovanie viac
Národný projekt „PODPORA ROZVOJA REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTI BEZ BSK“
27. 06. 2014, Zverejňovanie viac
Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014
03. 06. 2014, Zverejňovanie viac
Odvodový úver - alternatíva voči prepúšťaniu
10. 04. 2014, Zverejňovanie viac
Odvodový úver - základné informácie
02. 04. 2014, Zverejňovanie viac
Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa od 1. 2. 2014 nesleduje
20. 02. 2014, Sociálne veci a rodina viac
Oznamovacia povinnosť rodičov
04. 02. 2014, Sociálne veci a rodina viac
Oznámenie o rozšírení cieľovej skupiny v rámci Národného projektu XX
25. 10. 2013, Zverejňovanie viac
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest č. 1/2013/XXI/A/§ 54 v rámci projektu „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“
21. 09. 2013, Zverejňovanie viac
Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.
30. 08. 2013, Zverejňovanie viac
RE-PAS - rekvalifikácia - priležitosť a spolupráca
26. 02. 2013, Služby zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda

8:00-12:00 13:00-15:00 služby do 17:00

Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Vyhlásené výberové konania

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac