Vitajte na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Pracovisko Galanta      

Pracovisko Sereď         


 

 

Novinka vo vzdelávaní a prípravy pre trh práce

„RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“

 s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce

Oznamy úradu a novinky

NP Podpora zamestnávania UoZ
26. 02. 2015, Oznamy viac
Národný projekt „Rodina a práca“

Uvedený projekt realizuje implementačná agentúra ZaSI, v spolupráci s Ústredím PSVR.

V rámci implementácie národného projektu Rodina a práca (NP RaP) bude zamestnávateľovi poskytovaný nenávratný finančný príspevok na podporu vytvorených pracovných miest s flexibilnou formou práce. Nakoľko je príspevok poskytovaný v  rámci Schémy pomoci de mimimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) žiadateľ je povinný predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o neprekrývaní výdavkov z NP RaP a z AOTP cez zákon o službách zamestnanosti.

26. 02. 2015, Oznamy viac
Oznam pre držiteľov parkovacieho preukazu

30. 01. 2015, Oznamy viac
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - § 51a

15. 01. 2015, Oznamy viac
Výhody dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý sa zamestná......

15. 01. 2015, Oznamy viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

* streda 15:00 - 17:00 - služby v podateľni, na odbore sociálnych vecí a rodiny, na oddelení IPS a SS - prvý vstup

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac