Vitajte na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Pracovisko Galanta      

Pracovisko Sereď         


 

 

Novinka vo vzdelávaní a prípravy pre trh práce

„RE-PAS – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií“

 s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce

Oznamy úradu a novinky

NP „PRAXOU K ZAMESTNANIU“

NP  „PRAXOU K ZAMESTNANIU“

 

Cieľom projektu je získanie alebo zvýšenie a  prehlbovanie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29 rokov veku, ktoré zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia sa a udržania sa na trhu práce. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí poskytovaním finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto na dobu minimálne 9 mesiacov.

http://www.upsvar.sk/oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti/narodny-projekt-praxou-k-zamestnaniu.html?page_id=525158

16. 09. 2015, Oznamy viac
Lidl

 Lidl ako zamestnávateľ  na slovenskom trhu pôsobí viac ako 10 rokov!

 Patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti maloobchodu na Slovensku.
 
 Je najväčšia sieť diskontných predajní v celej Európe.

 Na Slovensku má 123 predajní a zamestnáva viac ako 3 600 zamestnancov

 V regióne Galanta sa etabluje  výstavbou logistického centra  v blízkosti Serede, ktoré by sa

 malo uviesť do prevádzky  na jar 2016.

 Uchádzaci o zamestnanie , ktorí majú záujem pracovať  v tomto logistickom centre  nájdu

 aktuálne voľné pracovné pozície  na nasledujúcej  internetovej stránke:

 http://www.profesia.sk/praca/trnavsky-kraj/?company_id=38726

11. 09. 2015, Oznamy viac
Logistika a skladové hospodárstvo


13. 08. 2015, Oznamy viac
Komunikačný tréning pre uplatnenie sa na trhu práce

04. 08. 2015, Oznamy viac
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
16. 07. 2015, Oznamy viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

* streda 15:00 - 17:00 - služby v podateľni, na odbore sociálnych vecí a rodiny, na oddelení IPS a SS - prvý vstup

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac