Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Integrovaný sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom období 2007 – 2013 poskytovaná podpora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania zamestnanosti, zvyšovania sociálnej inklúzie a budovania kapacít. Podpora bude poskytovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

 

Hlavnými cieľmi OP ZaSI sú:

  1. Zvyšovanie zamestnanosti adaptability a znižovanie nezamestnanosti.
  2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.
  3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky.

Riadiacim orgánom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 Európsky sociálny fond

Tlačiť

 

Anketa

Z akých oblastí by ste privítali viac informácií?

Trh práce (34%)  Sociálne dávky a príspevky (33%)  Problematika ZP (32%)  Počet hlasov: 588317

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac