Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národné projekty v programovom období 2007-2013

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 


 

Národný projekt Absolventská prax 2

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt Absolventská prax

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

NP 50j Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Informácie o NP 50j.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Pilotný projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva – slovenských hradov

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie o NP VII-2.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt V-2 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP V-2.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt III-2/B Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP III-2/B.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt III-2/A Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Informácie o NP III-2/A.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt II-2/B Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Informácie o NP II-2/B.

Európsky sociálny fond

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť