Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národné projekty v programovom období 2007-2013

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 


 

Národný projekt Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXXVII Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK

Informácie o NP XXXVII.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXXVI Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4

Informácie o NP XXXVI.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXXV Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 3

Informácie o NP XXXV.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXXIV Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

Informácie o NP XXXIV.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXXII Príspevok na službu starostlivosti o dieťa v rámci BSK

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXXI Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 2

Informácie o NP XXXI.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Informácie o národnom projekte.

Európsky sociálny fond

viac

 

Národný projekt XXI/B Podpora vytvárania pracovných miest - 3

Informácie o NP XXI/B.

Európsky sociálny fond

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tlačiť