Voľné pracovné miesta

    Pre uchádzačov o zamestnanie

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v záujme skvalitnenia služieb pre uchádzačov o zamestnanie a na účely sprostredkovania zamestnania vedie a priebežne aktualizuje evidenciu voľných pracovných miest.

 
     Prehľad voľných pracovných miest:

     - voľné pracovné miesta >>

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach žiadajte u svojho sprostredkovateľa!

     -VPM v Ústredí PSVR s miestom výkonu práce na úrade PSVR Dunajská Streda


    Pre zamestnávateľov

     Zamestnávateľom ponúkame služby pri personálnom obsadení voľných pracovných miest uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii ÚPSVaR, formou výberových konaní, predvýberov ako aj individuálnou formou.

 
     Nahlásenie voľných pracovných miest (VPM)

     Nahlásenie VPM na ÚPSVR v Dunajskej Strede môžete realizovať osobne alebo zaslaním priloženého tlačiva e-mailom. Pred zverejnením VPM oznamených e-mailom sa ich aktuálnosť preverí!  [nahláška VPM >>]

     V rámci rozšírenia a skvalitnenia aktívnej spolupráce pri nahlasovaní voľných pracovných miest (VPM), Vám Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ústredie PSVR) s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka možnosť nahlásenia VPM, ktoré budú k dispozícii uchádzačom o zamestnanie. Na webovej stránke ústredia PSVR (www.upsvar.sk) je možné VPM nahlásiť prostredníctvom aplikácie nahlasovania voľných pracovných miest.

     - aplikácia nahlasovania VPM >>

 
     Hromadné prepúšťanie (HP)

     Podľa § 73 ods. 1 Zákonníka práce hromadné prepúšťanie nastane vtedy, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, alebo dohodou, z tých istých dôvodov, počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami. V tomto prípade túto skutočnosť nahlasuje zamestnávateľ na úrad práce na nasledovných tlačivách:
[HP príloha č.1 >>][HP príloha č.3 >>][HP príloha č.5 >>].


     V prípade záujmu kontaktujte pracovníka oddelenia voľných pracovných miest a styku so zamestnávateľmi.

     Kontakt:
tel.: 031/2440-410
fax: 031/2440-109
e-mail: ds[zavinac]upsvr.gov.sk


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: