Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Dunajská Streda</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán zabezpečenia vykonávania priorít orgánu SOD a SK na rok 2017

Plán zabezpečenia vykonávania priorít orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2017

18. 07. 2016 viac
Oznámenie

ÚPSVR Dunajská Streda upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle  § 57 bod e) zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je potrebné do 30.6.2016 predložiť doklady  na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu .....

20. 04. 2016 viac
Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2016 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

18. 02. 2016 viac
Národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“

19. 01. 2016 viac
Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

Poskytovanie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ) vo veku 50 rokov a viac v  zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

19. 01. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: