Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Vítame Vás na interaktívnej domovskej stránke
ÚPSVR Dunajská Streda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dunajská Streda je štátna inštitúcia,
ktorá poskytuje služby v oblasti
sociálnych vecí a rodiny
a služieb zamestnanosti.
sídlo ÚPSVR Dunajská Streda

Dokument: Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa

Tlačivo: Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa

Oznamy úradu a novinky

Národný projekt „Šanca na zamestnanie“

Oprávnenou aktivitou je podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ, s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ, u verejných zamestnávateľov vo vybraných oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 mesiace.

06. 10. 2015, Národné projekty v programovom období 2014-2020 viac
Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.

23. 09. 2015, Národné projekty v programovom období 2014-2020 viac
Zasadnutie výboru v auguste 2015

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP a ESF v mesiaci august podľa jednotlivých paragrafov.

22. 09. 2015, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Zasadnutie výboru v júli 2015

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP a ESF v mesiaci júl podľa jednotlivých paragrafov.

12. 08. 2015, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Zasadnutie výboru v júni 2015

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP a ESF v mesiaci jún podľa jednotlivých paragrafov.

29. 07. 2015, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Zasadnutie výboru v máji 2015

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP a ESF v mesiaci máj podľa jednotlivých paragrafov.

06. 07. 2015, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: