Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Vítame Vás na interaktívnej domovskej stránke
ÚPSVR Dunajská Streda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dunajská Streda je štátna inštitúcia,
ktorá poskytuje služby v oblasti
sociálnych vecí a rodiny
a služieb zamestnanosti.
sídlo ÚPSVR Dunajská Streda

Dokument: Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa

Tlačivo: Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa

Oznamy úradu a novinky

Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2015 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

17. 02. 2015, Aktuálne informácie viac
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom zamestnaní - § 51a

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je .....

09. 02. 2015, Aktuálne informácie viac
Oznámenie

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. 01. 2015, Aktuálne informácie viac
Rok 2014

Správy o zákázkách s nízkou hodnotou v roku 2014.

12. 01. 2015, Dokumenty na zverejnenie viac
Zasadnutie výboru v decembri 2014

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci december podľa jednotlivých paragrafov.

22. 12. 2014, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Upozornenie pre klientov úradu

Úprava úradných hodín v dňoch 23.12.2014 a 31.12.2014

25. 11. 2014, Aktuálne informácie viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: