Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Vítame Vás na interaktívnej domovskej stránke
ÚPSVR Dunajská Streda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dunajská Streda je štátna inštitúcia,
ktorá poskytuje služby v oblasti
sociálnych vecí a rodiny
a služieb zamestnanosti.
sídlo ÚPSVR Dunajská Streda

Dokument: Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa

Tlačivo: Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa

Oznamy úradu a novinky

Zasadnutie výboru v júli 2014

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci júl podľa jednotlivých paragrafov.

11. 08. 2014, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky: Zákazka na poskytnutie služby v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce s názvom „Opatrovateľská starostlivosť v SR".

29. 07. 2014, Dokumenty na zverejnenie viac
Rok 2014

Správy o zákázkách s nízkou hodnotou v roku 2014.

15. 07. 2014, Dokumenty na zverejnenie viac
Zasadnutie výboru v júni 2014

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci jún podľa jednotlivých paragrafov.

14. 07. 2014, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
Úspešný štart k zamestnaniu

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na zapracovanie mladého uchádzača o zamestnanie podľa § 54 zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci regionálneho projektu „Úspešný štart k zamestnaniu“

30. 06. 2014, Aktuálne informácie viac
NP č. XXI/B Podpora vytvárania pracovných miest - 3

Oprávnená cieľová skupina: UoZ vo veku do 29 rokov vrátane, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

25. 06. 2014, Národné projekty v programovom období 2007-2013 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: