Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Dunajská Streda</strong>

Oznamy úradu a novinky

prerušená distribúcia elektriny

Upozorňuje klientov, že dňa 4.1.2016 (pondelok) od 7,00 hod. do 10,00 hod. a dňa 7.1.2016 (štvrtok) od 7,00 hod. do 11,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny.

29. 12. 2015 viac
Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Cieľom projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl prostredníctvom získania a prehlbovania pracovných zručností. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít.

23. 11. 2015 viac
Národný projekt „Šanca na zamestnanie“

Oprávnenou aktivitou je podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ, s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ, u verejných zamestnávateľov vo vybraných oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 mesiace.

06. 10. 2015 viac
Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.

23. 09. 2015 viac
Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa profesionálnym rodičom

Na prípravu sa môže prihlásiť fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prípravu zabezpečuje úrad bez úhrady.

15. 04. 2015 viac
Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2015 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

17. 02. 2015 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: