Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Vítame Vás na interaktívnej domovskej stránke
ÚPSVR Dunajská Streda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dunajská Streda je štátna inštitúcia,
ktorá poskytuje služby v oblasti
sociálnych vecí a rodiny
a služieb zamestnanosti.
sídlo ÚPSVR Dunajská Streda

Dokument: Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa

Tlačivo: Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa

Oznamy úradu a novinky

Upozornenie pre klientov úradu

Úprava úradných hodín v dňoch 23.12.2014 a 31.12.2014

25. 11. 2014, Aktuálne informácie viac
Zasadnutie výboru v októbri 2014

Zoznam schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci október podľa jednotlivých paragrafov.

21. 11. 2014, Výbor pre otázky zamestnanosti viac
NP č. XXXIV-2 Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu vzdelávania v rámci národného projektu XXXIV-2.

31. 10. 2014, Národné projekty v programovom období 2007-2013 viac
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

Účel  absoskej praxelvent: Umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.

30. 10. 2014, Aktuálne informácie viac
Vysoká úroveň stredného odborného vzdelávania a prípravy - Project HQVET

„Vysoká úroveň stredného odborného vzdelávania a prípravy - Najlepšie Európske metódy na zlepšovanie systému odborného vzdelávania a prípravy“

30. 10. 2014, Medzinárodné projekty viac
správa za rok 2013

Výročná správa ÚPSVR v Dunajskej Strede za rok 2013

27. 10. 2014, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac


Počet návštev od 1.3.2013: