Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Voľné pracovné miesta k 25.05.2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
zverejnené k 25.05.2018

25. 05. 2018 viac
Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

24. 05. 2018 viac
Výberové konania, 29. 05. 2018

ZAMESTNÁVATEĽ
RIASTAV, spol. s r. o., Krásno nad Kysucou

POZÍCIE
murár

Dátum výberového konania: 
29.05.2018

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca

III. poschodie, č. d. 413

Hodina: 
09:00 hod. 

24. 05. 2018 viac
Výberové konania, 29. 05. 2018

ZAMESTNÁVATEĽ
HANNIBAL, s. r. o. Bratislava

POZÍCIE
pastier a dojič oviec
traktorista
zvárač kovov

Dátum výberového konania: 
29.05.2018

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca

III. poschodie, č. d. 413

Hodina: 
o 13:00 hod.

16. 05. 2018 viac
Ochrana detí pred domácim násilím

OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM

Kontakty a ďalšie informácie:
www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

PhDr. Anna Bednárová
koordinátor ochrany detí pred násilím
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
A. Hlinku 8, Čadca

KONTAKT
Telefón: +421 41 244 9803

Mobil: 0918698278
E-mail: bednarova.anna2@upsvr.gov.sk

05. 02. 2018 viac
Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Národný projekt
"Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Melišíková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 306
t. č. 0412448837
e-mail: slavka.melisikova@upsvr.gov.sk

15. 08. 2017 viac
Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Národný projekt

"Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

Kontaktná osoba:

Mgr. Iveta Pilková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 303
t. č. 0412448813

e-mail: iveta.pilkova@upsvr.gov.sk

08. 08. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac