Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod okresu Čadca v súlade so schválenými prioritami na rok 2017

ÚPSVR  Čadca v súlade s § 73 ods.2, písm.10 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracúva a zverejňuje plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi a mediácie podľa § 11 ods.3  nasledovný plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

06. 07. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac