Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Národný projekt "Šanca pre mladých"
Národný projekt
"Šanca pre mladých"

23. 06. 2017 viac
Elektronické služby

Súvisiaci obrázok
Elektronické služby
poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

24. 05. 2017 viac
Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci (ďalej len "centrum")je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. 

o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi… , ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Osobný bankrot

Je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):
a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie
b) splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára.

Dlžník telefonicky alebo osobne kontaktuje príslušnú kanceláriu centra podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objedná na konzultáciu. 

23. 05. 2017 viac
Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky od 1.5.2017
Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky od 1.5.2017
18. 05. 2017 viac
ZMENA v evidencii UoZ od 1.5.2017 (novela zákona o službách zamestnanosti)
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pozor

ZMENA v evidencii UoZ od 1.5.2017
(novela zákona o službách zamestnanosti)

27. 04. 2017 viac
Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020
Operačný program
potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020

             

28. 03. 2017 viac
Národný projekt „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“
NÁRODNÝ PROJEKT
„Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie na trhu práce
s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“
20. 03. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac