Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Voľné pracovné miesta k 16. 03. 2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
zverejnené k 16. 03. 2018

16. 03. 2018 viac
Ochrana detí pred domácim násilím

OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM

Kontakty a ďalšie informácie:
www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

PhDr. Anna Bednárová
koordinátor ochrany detí pred násilím
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
A. Hlinku 8, Čadca

KONTAKT
Telefón: +421 41 244 9803

Mobil: 0918698278
E-mail: bednarova.anna2@upsvr.gov.sk

05. 02. 2018 viac
Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Národný projekt
"Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Melišíková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 306
t. č. 0412448837
e-mail: slavka.melisikova@upsvr.gov.sk

15. 08. 2017 viac
Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Národný projekt

"Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

Kontaktná osoba:

Mgr. Iveta Pilková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 303
t. č. 0412448813

e-mail: iveta.pilkova@upsvr.gov.sk

08. 08. 2017 viac
Úspešne na trhu práce

Národný projekt 
"Úspešne na trhu práce"

Kontaktná osoba:

Katarína Šulová
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 303
t. č. 0412448813

e-mail: katarina.sulova@upsvr.gov.sk

04. 07. 2017 viac
Absolventská prax štartuje zamestnanie

Národný projekt
"Absolventská prax štartuje zamestnanie"

Kontaktná osoba:

Mgr. Iveta Pilková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 303
t. č. 0412448813

e-mail: iveta.pilkova@upsvr.gov.sk

04. 07. 2017 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018

P  l  á  n

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod okresu Čadca v súlade so schválenými prioritami
n
a rok 2018

03. 07. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac