Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Národný projekt
"Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Melišíková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 306
t. č. 0412448837
e-mail: slavka.melisikova@upsvr.gov.sk

08. 08. 2017 viac
Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Národný projekt

"Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

Kontaktná osoba:

Mgr. Iveta Pilková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 303
t. č. 0412448813

e-mail: iveta.pilkova@upsvr.gov.sk

04. 07. 2017 viac
Absolventská prax štartuje zamestnanie

Národný projekt
"Absolventská prax štartuje zamestnanie"

Kontaktná osoba:

Mgr. Iveta Pilková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 303
t. č. 0412448813

e-mail: iveta.pilkova@upsvr.gov.sk

04. 07. 2017 viac
P l á n vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod okresu Čadca v súlade so schválenými prioritami na rok 2018

P  l  á  n

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod okresu Čadca v súlade so schválenými prioritami
n
a rok 2018

03. 07. 2017 viac
Národný projekt "Šanca pre mladých"

Národný projekt
"Šanca pre mladých"

Kontaktná osoba:

Bc. Mária Jopeková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 307
t. č. 0412448834

e-mail: maria.jopekova@upsvr.gov.sk

03. 07. 2017 viac
Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

Národný projekt
„Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Melišíková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 306
t. č. 0412448837
e-mail: slavka.melisikova@upsvr.gov.sk

23. 06. 2017 viac
Elektronické služby

Súvisiaci obrázok
Elektronické služby
poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

24. 05. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac