VPM - Sociálny pracovník

docx
VPM SP 01 2018.docx
[docx,14.3 kB]
Odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zaradený do kariérneho stupňa samostatný odborný zamestnanec


Voľné pracovné miesta

Tlačiť