Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Referát služieb pre občana Fajthová Ľubomíra, Bc. 143 1.p 042/2441 310 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, G Malovcová Darina 205 2.p 042/2441 311 darina.malovcova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, E, S, O, P Žipajová Miroslava 209 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
H, L, Š, D, Ď Zágorová Andrea, Bc. 209 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
I, R, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž, F Harnádková Janka, Ing. 241 2.p 042/2441 315 janka.harnadkova@upsvr.gov.sk
J, M, N, Ň Piačková Klaudia, Ing. 207 2.p 042/2441 154 klaudia.piackova@upsvr.gov.sk
K, Ch Gašpárková Marta, Ing. 205 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
Oblasť poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
A - K Vašíčková Anna 210 2.p 042/2441 314 anna.vasickova@upsvr.gov.sk
L - Ž Lešková Dagmar, Bc. 210 2.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
Oblasť pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
Fujeríková Zuzana, Bc. 146 1.p 042/2441 510 zuzana.fujerikova@upsvr.gov.sk
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Bodjanová Jarmila, PhDr. 109 1.p 042/2441 642 jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk
Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
späť