Kontakty

Oddelenie služieb občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb občana, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSO Trebišov Maďarová Jana, Mgr. 108 prízemie +421562446200 jana.madarova@upsvr.gov.sk
Kašov, M.Tŕňa,Sirník, TV Balog-Balogová ; Binková Iveta, Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
Kuzmice, TV pism. Baloh- Bž, I , Í , X , Y ; Čičik Matúš, Ing. 134 prízemie +421562446212 matus.cicik@upsvr.gov.sk
recepcia Dzurová Erika Ing. 110 prízemie +421562446203 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
N.Žipov, TV pism. O,Ó, T, Ť , U, Ú ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562556213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Cejkov, Z. Branč , TV pism. C, Č, F ,CH ; Horňáková Monika, Mgr. 133 prízemie +421562446207 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
Z.Hradište,Slivník TV - pism. Ka-Kop ; Horváthová Monika, Bc. 134 prízemie +421562446216 monika.horvathova@upsvr.gov.sk
Z.Jastrabie, V. Tŕňa , TV psm. M, Ištok Vladimír, Mgr. 118 prízemie +421562446204 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
Kysta, Stanča, TV pism. P, Q Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446201 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Byšta, Novosad, TV pism. R , S, Jurašková Beáta 133 prízemie +421562446208 beata.juraskova@upsvr.gov.sk
Michaľany, TV pism. A, Á, Š ; Kalan Dušan 119 prízemie +421562446205 dusan.kalan@upsvr.gov.sk
Hraň, TV pism. V, W ; Kántorová Eva, MVDr. 119 prízemie +421562446206 eva.kantorova@upsvr.gov.sk
Čerhov, Veľaty, TV pism. Kor - Kž ; Meško Rudolf, Ing. 134 prízemie +421562446214 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
Brezina, Úpor, Z, Klečenov, Z.N.Ves, TV pism. E, É, G ; Patakyová Mária 119 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
recepcia Repková Alena Mgr. 110 prízemie +421562246203 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Lastovce, TV písm. Baa-Balof, L, Ľ Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Kožuchov , TV pism. D, Ď, Dz, Dž ; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
recepcia Šlezáková Kristína 111 prízemie +421562446202 kristina.slezakova@upsvr.gov.sk
recepcia Taboříková Milada 111 prízemie +421562446202 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Hrčeľ, Luhyňa, TV pism. N, Ň, Z, Ž ; Timková Magdaléna 133 prízemie +421562446209 magdalena.timkova@upsvr.gov.sk
Brehov, Kazimír, TV pism. H, J ; Zbojovský Pavol, Mgr. 133 prízemie +421562446211 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana , pracovisko Sečovce
referát služieb pre občana Baňásová Magdaléna, Ing. 49 I. +421562447200 magdalena.banasova@upsvr.gov.sk
recepcia Babičová Anna, Ing, 39 I. +421562447202 anna.babicova@upsvr.gov.sk
Dargov, Dvorianky, Egreš, Plechotice, Zbehňov SE pism. C,Č,D,Ď,E,F,CH Danková Mária 47 I. +421562447204 maria.dankova@upsvr.gov.sk
Bačkov, Čeľovce, Z.Teplica A-H , SE pism. A,Á,O,Ó,P,R,Ŕ Kačuráková Lenka, Ing. 46 I. +421562447205 lenka.kacurakova@upsvr.gov.sk
Hriadky, Kravany, M.Ozorovce, V.Ozorovce, SE pism. G,H,I,J,L,Ľ,N, Ň; Kocanová Anna, Mgr. 37 I. +421562447201 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Stankovce, Trnávka, Višňov, Z. Teplica CH-Ž, SE pism. B,M,S,Š, V,W; Koritková Františka 46 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
recepcia Kovalčíková Jolana 39 I. +421562447203 jolana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Parchovany, SE pism. K , Z, Ž; Serbinová Katarína, Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
Vojčice, N.Ruskov , Sečovce - T,Ť, U, Ú ; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana, pracovisko Kr.Chlmec
vedúca pracoviska Macková Darina Ing. 17 prízemie +421562444200 darina.mackova@upsvr.gov.sk
recepcia Botošová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
Vojka, Pribeník, Leles pism. R,S,T,V,Z; Dynisová Jana 2 prízemie +421562444204 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
KCH písm. E - J, Leles písm. K - Q Fekeová Viola 9 prízemie +421562444211 viola.fekeova@upsvr.gov.sk
Poľany, Zatín, Dobrá Hornyáková Judita Mgr. 1 prízemie +421562444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
Leles písm. A - J Kótková Andrea Bc. 17 prízemie +421562444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
recepcia Petriková Nikoletta Mgr. 4 prízemie +421562444206 nikoletta.kosztyuova@upsvr.gov.sk
Bačka, Boľ Lehocká Monika Ing. 2 prízemie +421562444212 monika.lehocka@upsvr.gov.sk
Kr. Chlmec písm. S,K,Š,T ; Molnár Mikuláš Ing. 29 prízemie +421562444203 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
recepcia Sajková Annamária 4 prízemie +421562444207 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
KCH písm. B,C,Č,D; Pándyová Monika Bc. 9 prízemie +421562444211 monika.pandyova@upsvr.gov.sk
V.Horeš, Sv. Mária, Kr. Chlmec písm. A - Á Palková Anita 8 prízemie +421562444210 anita.palkova@upsvr.gov.sk
KCH písm. L - Ŕ Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
M.Horeš, Rad, Kr. Chlmec písm. U - Ž Tamašová Mária 3 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Svätuše, Strážne, Solnička, Svinica Ujháziová Andrea 8 prízemie +421562444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany, ČnT písm. Š - Z Boronkaiová Erika Ing. +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany, Čierna Csomová Valéria Mgr. +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
ČnT písm. A - L Lengyelová Margita +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Biel, ČnT písm. M - R Fejková Sandra +421562443221 sandra.fejkova@upsvr.gov.sk
Boťany, ČnT písm. S Šottová Mária +421562443221 maria.sottova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana, pracovisko Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom, Viničky ; Gažová Jaroslava Bc. 3 1 +421562448213 jaroslava.gazova@upsvr.gov.sk
M. Kamenec, V. Kamenec, Borša, Černochov ; Kovácsová Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
recepcia Lejková Eleonóra Mgr. 4 1 +421562448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Ladmovce, Bara, Sl.Nové Mesto ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk
Somotor, Klín nad B. Sitkárová Martina Ing. 3 1 +421562448217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk
späť